Skoči do osrednje vsebine

Slovenija prevzela predsedovanje Alpski konvenciji

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Slovensko predsedstvo Alpski konvenciji (MOP) in Stalnegi sekretariat Alpske konvencije sta 30.11. in 1.12.2022 izvedla tehnični sestanek. Namen srečanja je bil uvod v aktivnosti, ki jih je slovensko predsedstvo predvidelo v programu svojega predsedovanja.

1 / 3

Glavni temi sestanka sta bili priprava Poročila o stanju Alp na izbrano temo Kvaliteta življenja v Alpah za vse (QoL) in potencialen vsebinski prispevek tematskih delovnih skupin (TWB) k zastavljenim prioritetam slovenskega predsedovanja. Poleg prioritete zagotoviti kakovostno življenje v Alpah v okviru katere bo pripravljeno tudi poročilo o stanju Alp, sta pomembni temi še okoljsko izobraževanje v kontekstu prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in biodiverziteta.