Skoči do osrednje vsebine

Tretji posvet glede priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na ministrstvu za okolje in prostor je bil z namenom predstavitve procesa priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov (RPP) v vseh razvojnih regijah v državi izveden že tretji posvet, tokrat s prostorskimi načrtovalci. Posveta se je udeležil tudi direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Georgi Bangiev.

Grafični prikaz

Grafični prikaz | Avtor: Acer Novo mesto

Posvet je bil namenjen novostim na področju strateškega prostorskega načrtovanja, v tem okviru seznanitvi z rezultati projekta PILOT MOP – področje 1 RPP ter predstavitvi aktivnosti, ki jih na ministrstvu izvajamo za čim boljšo pripravo prve generacije RPP. 

Udeleženci posveta so bili prostorski načrtovalci, predstavniki načrtovalskih podjetij in posamezniki, ki bodo v naslednjih štirih letih v okviru priprave RPP oblikovali razvojne odločitve za bistvene razvojne dileme, izpostavljene v razvojnih regijah.

Pripravo RPP so prepoznali kot nujno nalogo, ki pa je težka in zahtevna za vse udeležene, saj predstavlja tako organizacijsko kot strokovno velik izziv. Izvedljivost in uspešnost priprave prve generacije RPP sta poleg strokovnega dela v veliki meri odvisna od povezovanja in sodelovanja vseh udeleženih.

Udeleženi so poudarili še, da:

  • regionalno prostorsko planiranje ne sme biti zoženo le na pripravo prve generacije RPP, temveč ga je treba uvesti kot neprekinjeno dejavnost, ki se nadaljuje tudi po izdelavi prvih RPP.
  • Bistveno vlogo pri koordinaciji priprave prvih RPP mora imeti ministrstvo pristojno za prostor, ki naj vse udeležene, pripravljavce RPP, izdelovalce RPP in resorje, sproti usmerja in jim pomaga. Za ta namen naj se kadrovsko okrepi.
  • Uvedba regionalnega prostorskega planiranja, zlasti priprava prve generacije RPP, je priložnost, da se na regionalni ravni prostorske načrtovalce poveže v trajno organizacijsko strukturo.