Skoči do osrednje vsebine

9. srečanje pogodbenic Protokola o Registrih izpustov in prenosov onesnaževal

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na 9. srečanju pogodbenic Protokola o Registrih izpustov in prenosov onesnaževal poudarek na izmenjavi izkušenj in aktivnostih, povezanih z njegovo napovedano posodobitvijo

V Ženevi je 24. in 25. novembra potekalo 9. srečanje delovne skupine pogodbenic Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (Protokol o PRTR), ki mu je predsedoval slovenski predstavnik, Tone Kvasič. Namen protokola je zagotoviti javnosti dostop do podatkov o emisijah v vode, zrak in tla, prenosih odpadkov iz industrijskih naprav ter do podatkov o emisijah v vode, zrak in tla iz razpršenih virov, in sicer z vzpostavitvijo spletnega portala, ki omogoča enostavno pregledovanje podatkov registra.

Delovna skupina je na zasedanju obravnavala več tem, med drugim: razvoj protokola ter iskanje sinergij z drugimi mednarodnimi konvencijami, napredek pri izvajanju delovnega programa in njegovo financiranje, spodbujanje in usklajevanje, mehanizmi za skladnost in poročanje, sub-regionalne in nacionalne dejavnosti kot so potrebe in izzivi za krepitev zmogljivosti Protokola o PRTR. Napovedano je bilo tudi 5. zasedanje pogodbenic Protokola o PRTR, ki bo potekalo v letu 2025.

Pogodbenice in podpisnice Protokola o PRTR ter druge države, zainteresirane strani in nevladne organizacije so imele priložnost izmenjati izkušnje pri izvajanju registrov izpustov in prenosov onesnaževal. Srečanje je potrdilo pomembnost povezovanja z drugimi konvencijami, kot so Barcelonska konvencija o varstvu Sredozemlja, Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih, konvencije Minamata o živem srebru ter mednarodnega dogovora o koncu onesnaževanja s plastiko, sprejetega v marcu 2022 v Nairobiju. Poudarjeno je bilo tudi spodbujanje in krepitev zmogljivosti za sisteme PRTR v državah v razvoju in državah z gospodarstvom v prehodu.

Več informacij o srečanju.