Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov volivk in volivcev za izvedbo referenduma

Pričelo se je zbiranje podpisov volivk in volivcev za izvedbo referenduma v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave.

Magistra Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica (dalje: pobudnica) je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije .

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je Državni zbor določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave četrtek 17. novembra 2022, zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja, 15. januarja 2023.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija b).

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo računalniško šifri 981 in 982.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo:

Črtanje 3a. člena ustave pod šifro 981

Sprememba 90. člena ustave pod šifro 982

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Diplomatsko konzularnih predstavništev.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Diplomatsko konzularnih predstavništev na levi strani obrazca.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudnici na naslov:

Magistra Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, 4246 Kamna Gorica.