Skoči do osrednje vsebine

Mobilni heroji nadaljujejo usposabljanje starejših v ruralnih okoljih

 • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Služba vlade za digitalno preobrazbo v sodelovanju s socialnim podjetjem Simbioza Genesis nadaljuje projekt Mobilni heroji. Gre za usposabljanja na področju digitalnih kompetenc, namenjena starejšim v ruralnih okoljih. Starejši ljudje v okviru projekta Mobilni heroji, ki se izvaja s pomočjo mobilne enote, krepijo svoje osnovne digitalne kompetence za varno in samostojno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Starejši v učilnici na izobraževanju na področju digitalnih kompetenc v okviru projekta Mobilni heroji.

Mobilni heroji - mobilna učilnica za starejše v ruralnih okoljih

Mobilna enota, ki v ruralna področja prinaša delavnice na področju digitalnih kompetenc, se bo v naslednjih dobrih dveh tednih še ustavljala po manjših slovenskih občinah.

Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) starejšim omogoča ne samo bolj kakovostno življenje, ampak tudi večjo neodvisnost, boljšo informiranost, dostop do različnih vsebin in inovativnih storitev, predvsem pa jim prinaša večjo vključenost v družbo z zmanjševanjem socialne izključenosti in njihovo aktivno udeležbo.

Zato je naša želja in cilj vzpostavitev pogojev in ustvarjanje možnosti za enakopravno vključevanje starejših v informacijsko družbo. Verjamemo namreč, da lahko starejši s svojimi izkušnjami in modrostjo dajo pomemben pečat v vseh segmentih trajnostnega družbenega razvoja. Za prenos digitalnih veščin in kompetenc na starejše so v socialnem podjetju Simbioza Genesis razvili edinstven Simbioza medgeneracijski model, preko katerega skušajo starejše usposobiti za neodvisno in samostojno uporabo novih tehnologij. Projekt Mobilni heroji pomembno prispeva k premostitvi izobraževalne vrzeli na področju IKT med mestnimi in podeželskimi območji ter hkrati zmanjšuje razkorak med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom tehnologije nasploh.

V okviru izobraževanj za udeležence izvajajo dve osnovni delavnici in štiri napredne, ki so na posameznih lokacijah prilagojene glede na predhodno znanje udeležencev, zajemajo pa usposabljanja in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc za varno in samostojno uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij, individualno podporo na terenu pri uporabi digitalnih orodij, ozaveščanje o digitalnih tehnologijah in varni rabi spletni orodij ter podporo pri reševanju izzivov, povezanih z uporabo IKT. Udeležencem, ki nimajo lastne opreme, so v okviru delavnic projekta Mobilni heroji na voljo pametni telefoni in tablični računalniki.

Datumi in lokacije, kjer bodo Mobilni heroji izvajali usposabljanja starejših:

 • 10. november 2022, 10.00, Gornji Grad
 • 10. november 2022, 14.00, Šmartno ob Dreti
 • 11. november 2022, 10.00, Dravograd

 • 14. november 2022, 14.00, Dobrna

 • 16. november 2022, 15.00, Ruše

 • 17. november 2022, 9.00, Piran

 • 18. november 2022, 10.00, Ilirska Bistrica

 • 21. november 2022, 9.00 Miren, Šempeter

 • 23. november 2022, 10.00, Hajdina

 • 24. november 2022, 10.00, Poljčane

 • 24. november 2022, 13.45, Slovenska Bistrica

 • 25. november 2022, 10.00, Topolšica

 • 28. november 2022, dopoldan, Mokronoga - Trebelno