Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija pristopila k Mednarodni listini o odprtih podatkih

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Slovenija je pristopila k Mednarodni listini o odprtih podatkih, v kateri sodeluje več kot 150 držav, mest in lokalnih skupnosti ter tudi številne nevladne organizacije, ki si prizadevajo za upravljanje odprtih podatkov na podlagi skupnih načel. Gre za pomemben dokument, ki vladam in organizacijam civilne družbe omogoča zbiranje, skupno rabo in ponovno uporabo dobro upravljanih javnih podatkov. V Sloveniji bo za izvajanje Listine odgovorna Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Mednarodno listino o odprtih podatkih so leta 2013 podpisali voditelji osmih gospodarsko najrazvitejših držav G8, dve leti kasneje pa je bila uradno sprejeta ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, s čimer je dobila tudi najširšo podporo na ravni mednarodne skupnosti. Republika Slovenija je s pristopom k Listini dobila dostop do dokumentov široke mednarodne mreže, kar bo državi omogočilo še večjo učinkovitost pri ponovni uporabi odprtih podatkov ter možnost, da prispeva k razvoju najboljših praks na tem področju. Načela, zapisana v Mednarodni listini, zagotavljajo doslednost in ambicioznost pri uporabi in dostopu do odprtih podatkov znotraj in med različnimi državami ter določajo, da so vlade ali posamezne vladne službe zavezane doseganju najvišjih mednarodnih standardov podatkovne ekonomije, kjer želimo biti med najboljšimi na svetu.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je ob pristopu Republike Slovenije k Mednarodni listini o odprtih podatkih povedala, da se bo ta izvajala prek nacionalnega akcijskega načrta za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki bo posodobljen do konca leta 2022, služba, ki jo vodi, pa bo ob tem določila petletni časovni okvir za izvedbo ukrepov. V skladu s tem bo vladna služba za digitalno preobrazbo sprejela posebne zaveze za izvajanje programov usposabljanja in smernice za spodbujanje podatkovne pismenosti med javnimi uslužbenci. »Akcijski načrt bo spodbujal tudi uporabo in promocijo portala odprtih podatkov Slovenije (OPSI), izboljšanje kakovosti in količine ter obsega odprti podatkov in metapodatkov, spodbujanje razvoja mehanizmov za financiranje ponovne uporabe odprtih podatkov«, je dodala ministrica dr. Stojmenova Duh in poudarila, da bo Slovenija še naprej ostala zavezana aktivnemu sodelovanju z mednarodnimi partnerji. Pri izvajanju Mednarodne listine bo sodelovalo tudi Stičišče odprtih podatkov Slovenije (OPSI HUB).