Skoči do osrednje vsebine

Slovenija na 77. zasedanju Odbora Generalne skupščine OZN za socialna, humanitarna in kulturna vprašanja

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V okviru 77. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) od konca septembra 2021 poteka zasedanje Odbora za socialne, humanitarne in kulturne zadeve, t. i. Tretjega odbora, ki se v veliki meri posveča vprašanjem človekovih pravic. Slovenija se pri delovanju osredotoča na prednostna področja zunanje politike človekovih pravic, zlasti pravic žensk in starejših, otrokovih pravic, človekovih pravic in okolja, stanja človekovih pravic po svetu in krepitve vloge civilne družbe.

Slovenija bo na zasedanju skupaj s skupino partnerskih držav predstavila resolucijo o krepitvi sistema pogodbenih teles s področja človekovih pravic. Slovenija je med drugim nastopila na splošni razpravi o socialnem razvoju, na kateri je poudarila specifične potrebe posameznih starostnih skupin. Slovenski mladinski delegat pri OZN je pozval k polni participaciji mladih na vseh področjih, k aktivnemu prostovoljnemu delu ter spomnil na pomen spoštovanja kulturne dediščine. Stalni predstavnik Slovenije pri OZN pa je v svojem nastopu izpostavil pomen naslavljanja pravic starejših in medgeneracijskega sodelovanja.

Slovenska delegacija je nastopila tudi z izjavami v interaktivnih dialogih s posebnima predstavnicama za problematiko nasilja nad otroki in za otroke v oboroženih konfliktih, z neodvisno izvedenko za pravice starejših, s posebno poročevalko zoper nasilje nad ženskami, s posebno poročevalko za zagovornike človekovih pravic, s posebnim poročevalcem za človekove pravice in okolje, s posebnim poročevalcem za manjšine ter z neodvisnim izvedencem za zaščito pred nasiljem in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.

Odbor si bo tudi letos prizadeval za konkretne zaključke na področju odprave smrtne kazni, spolnega in reproduktivnega zdravja žensk in deklic, odprave rasizma in verske nestrpnosti ter zaščite zagovornikov človekovih pravic. Slovenija si pri tem prizadeva za pristop h ključnim sodobnim izzivom na osnovi človekovih pravic, gradnjo zaupanja ter vključujočih partnerstev na osrednjih tematskih področjih.