Skoči do osrednje vsebine

Poostren nadzor nad vožnjo v naravnem okolju v letu 2022

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
V času zimskih in letnih počitnic je tudi v letošnjem letu potekala akcija poostrenega nadzora vožnje v naravnem okolju. 17 nadzorov na terenu so opravili inšpektorji Inšpektorata za okolje prostor (IRSOP) skupaj s policisti, ki imajo pristojnost in tudi možnost učinkovitejše zaustavitve vozečega kolesarja, motorista ali avtomobilista. Policija sama, pa je v času zimskih počitnic obravnavala 18, med poletnimi počitnicami pa 237 kršitev vožnje, ustavljanja ali parkiranja vozil na motorni pogon v naravnem okolju.

Inšpektorji za okolje in naravo so za kršitelje uvedli devet prekrškovnih postopkov, sedmim so izrekli opozorilo, enemu pa je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve zaznane na družbenih omrežjih, in sicer:

  • Na skupnem nadzoru na območju Pohorja in Kop, na lokaciji Kaštivnikovo sedlo uvedeni štirje prekrškovni postopki zoper kolesarje.
  • Na območju Rogle je bila kršitev v zvezi z vožnjo v naravnem okolju zaznana tudi preko družbenih omrežij (spletni posnetek organiziranja voženj v naravnem okolju). V uvedenem prekrškovnem postopku je bil izdan plačilni nalog.
  • Na Primorskem se je nadzor izvajal na lokacijah Palškega jezera, Palčje – Klenik, Šilentabor, Vremščica, proge downhill Kastelec-Socerb, proge downhill Črnotiči-Podpeč Loka in proge downhill Korte-Šared. Opozorila so bila izrečena v sedmih primerih, v petih primerih pa je bil uveden prekrškovni postopek.
  • Policija je na območju policijske uprave Celja zasegla cross motorno kolo, a ne kot posledica vožnje v naravnem okolju, pač pa vožnje v cestnem prometu brez vozniškega dovoljenja in registracije oziroma zavarovanja (kršitelji ni bilo mogoče dokazati vožnje v naravnem okolju),
  • Policisti so ugotovili tudi nekaj kršitev drugih predpisov, pri čemer velja izpostaviti primere nedovoljenega kampiranja (19 primerov) in posamezne primere nedovoljenega odlaganja odpadkov.

Prisotnost in ukrepanje zoper kršitelje v konkretnem času poostrenega nadzora je odvisna od številnih naključnih dejavnikov, pa tudi od vrste vozila, s katerim kršitelj ogroža naravo. Vozniki motornih vozil, kot so kros motorji in štirikolesniki, se pogosto izognejo postopku tako, da takoj po zaznavi policistov ali pa po zaustavljanju odvijejo oziroma pobegnejo. Identifikacija vozil pa je zaradi njihovega neevidentiranja močno otežena.

Odkrivanje in ukrepanje zoper kršitelje vožnje v naravnem okolju je le del akcije poostrenih nadzorov vožnje v naravnem okolju. Drugi del akcije pa je osveščanje, opozarjanje ljudi na posledice oziroma negativne vplive nedovoljene vožnje na naravno okolje, pa tudi spodbujanje k podajanju prijav oziroma informacij o kršitvah in kršiteljih z njihovega lokalnega okolja.

Ker organizatorji nadzorov ugotavljajo, da večina obiskovalcev naravnega okolja slabo pozna določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), del akcije namenijo seznanjanju obiskovalcev narave z veljavno zakonodajo in s pravili vožnje z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju. Največ ozaveščanja je bilo potrebno izvesti za planinske pohodnike, ki se vozijo in parkirajo na nekategoriziranih cestah, ki niso namenjene za javni cestni promet.

Podatki o obravnavanih kršitvah Policije kažejo, da se število kršitev vožnje v naravnem okolju, od leta 2018, stalno povečuje. Celoletne številke pa zadnja tri leta presegajo 500 kršitev. Policisti v naravnem okolju zaznavajo vse večjo prisotnost motornih vozil, veča se tudi število električnih koles. Več je tudi divjih oziroma neuradnih kolesarskih »downhill« prog.

Veliko kršitev je storjenih v gozdu (kršitve določil Zakona o gozdovih), zato so se v nadzore vožnje v naravnem okolju vključevali tudi lovci, predstavniki Zavoda za gozdove, inšpektorji Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, nadzorniki Triglavskega narodnega parka in občinski redarji.