Skoči do osrednje vsebine

Letošnji šesti Mednarodni dan krajin je v znamenju krajine in zdravja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V četrtek, 20. oktobra, vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležujejo šesti Mednarodni dan krajin. Letošnji, že šesti Mednarodni dan krajin naslavlja krajino in zdravje ter pozornost usmerja v razmislek o pomenu krajine na globalni ravni kot bistveni sestavini človekovega okolja.

Naravni rezervat Škocjanki zatok

Naravni rezervat Škocjanki zatok | Avtor: Jelena Hladnik

1 / 2

Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe, konkurenčnega gospodarstva in blaženju podnebnih sprememb. Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja vseh živih bitji v urbanem in naravnem okolju. V njih se prepletajo naravne in kulturne vrednote, ki izpričujejo način življenja preteklih rodov, krepijo prepoznavnost prostora in omogočajo ekosistemske storitve.

Le povečanje skrbi za krajino z uveljavitvijo učinkovitega sistema varstva, načrtovanja in upravljanja krajine ter dvigom zavedanja o pomenu krajine širše in strokovne javnosti bo omogočilo večjo stopnjo ohranjenosti narave, kakovosti bivanja, trajnostni razvoj in krepitev nacionalne identitete.

Evropska konvencija o krajini je nastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta leta 2000 v Firencah v Italiji. Namen konvencije je zasnovati temeljni okvir za zaščito krajinskih vrednot, in ohranitev krajinske dediščine v celotni Evropi. V konvenciji izraz »krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov. Konvencija podaja temeljne usmeritve za področje krajine, ki jih morajo države podpisnice pri razvojnih politikah, strategijah, programih in pri mednarodnem sodelovanju, upoštevati.

Več informacij (v angleščini)