Skoči do osrednje vsebine

V Portorožu se je začelo 68. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov

  • Ministrstvo za okolje in prostor
V Portorožu se je v znamenju slovenskega predsedovanja začelo 68. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (angleško International Whaling Commission - IWC), ki bo potekalo do 21. oktobra 2022. Visoke predstavnike, delegate držav pogodbenic in predstavnike nevladnih delegacij so nagovorili minister za okolje in prostor Uroš Brežan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Samuel Žbogar in župan občine Piran Đenio Zadkovič.
Od leve proti desni: Đenio Zadković, Uroš Brežan, Andrej Bibič, Samuel Žbogar in sodelavka Mednarodne komisije
1 / 3

Minister Uroš Brežan je v nagovoru poudaril, da se Slovenija zaveda medsebojne prepletenosti izzivov, s katerimi se soočamo ob sočasni podnebni, biodiverzitetni in prehranski krizi. »Letošnji ekstremni vremenski pojavi, od poletne suše in požarov do jesenskih poplav, so nam pokazali, da jih je mogoče naslavljati le z modrostjo in sodelovanjem. Zato moramo k iskanju rešitev pristopiti preudarno. V zadnjih mesecih smo v Sloveniji doživeli tako usodne gozdne požare na Krasu kot poplave rek. Lahko povem, da je moja »domača« reka Soča, upravičeno imenovana »smaragdna reka«, ki v Sredozemlje prinaša svežino Alp, vsako leto toplejša. Če vsemu temu dodamo tudi nedavna geopolitična dogajanja, ki grozijo svetu s pomanjkanjem energije in negotovostjo hrane, dobimo kompleksno sliko izzivov, ki jih je treba nasloviti,« je poudaril minister.

Izpostavil je tudi vprašanja skrbi za ohranjanje morij in oceanov ter njihovega trajnostnega upravljanja, zlasti v povezavi z onesnaževanjem s plastiko. Ljudje smo odvisni od naravnih virov in storitev, ki nam jih nudi ohranjena narava. Dognanja znanosti, tudi ta v okviru IWC, vedno bolj kažejo, kako odvisni smo od dogajanja na morjih in oceanih, tako v boju s podnebnimi spremembami kot v prizadevanjih za globalno ohranitev biotske raznovrstnosti. Pri naslavljanju teh izzivov vidimo pomembno vlogo IWC in njenih delovnih organov, je poudaril minister.

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Samuel Žbogar je v nagovoru izpostavil močna prizadevanja Slovenije na področju okolja, ki povezujejo podnebno, vodno in prehransko varnost. Pozval je h krepitvi odpornosti oceanov in učinkovitemu mednarodnemu upravljanju z njimi. Predstavil je tudi številne mednarodne pobude Slovenije, na čelu s kandidaturo za Varnostni svet Združenih narodov, ki okolje postavlja na vrh varnostne agende.

»Upam, da bo to srečanje prineslo napredek pri nadaljnjem učinkovitem delovanju IWC, zagotavljanju trajnostnega financiranja in usmerilo organizacijo k nadaljnjim potrebnim korakom za ohranjanje in upravljanje kitov- in delfinov ter njihovega življenjskega okolja« pa je zaključil minister Brežan.

Na dogodku so se zbrale delegacije iz več kot 70. držav, ki bodo potrjevale delo in priporočila Znanstvenega odbora ter Odbora za ohranjanje. Slednja obravnavata grožnje, s katerimi se soočajo populacije kitov in delfinov, kot so neželeni prilov v ribiške mreže, zapletanje v odvrženo ribiško in drugo opremo, nasedanje, trki z ladjami, podvodni hrup, onesnaženje, odpadki v morju, vpliv podnebnih sprememb ter koraki za ustanovitev zavarovanih območij.

Poudarek letošnjega zasedanja je na ustanovitvi zavarovanega območja za kite v južnem Atlantiku, kjer se kitolov ne izvaja (angleško 'whale sanctuary'), sprejemu resolucij o zmanjšanju vpliva onesnaženja s plastiko v morju, prehranski varnosti v povezavi s kiti ter korakih za ponovno uvedbo komercialnega kitolova. Komisija bo prav tako odločala o potrditvi programov Znanstvenega odbora in Odbora za ohranjanje, o spremembah Poslovnika ter rednem financiranju.