Skoči do osrednje vsebine

Slovenski regionalni dnevi 2022

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Dvodnevnega tradicionalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi 2022, ki poteka na Ptuju, se je udeležil tudi Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Osrednja tema dogodka so spremembe kot priložnost za regionalni razvoj.

Dogodek, ki ga organizirajo Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  – Geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalni razvojni sklad, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Združenje regionalnih razvojnih agencij, je namenjen obravnavi nove finančne perspektive, odprtju razprave glede podatkovno podprtega odločanja in načrtovanja na regionalni ravni ter izmenjavi mnenj glede podnebnih, demografskih in energetskih sprememb kot priložnost za regionalni razvoj.

Na včerajšnji okrogli mizi Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni, je Georgi Bangiev izpostavil potrebo po vzpostavitvi stabilnega sistema spremljanja stanja v prostoru. "S sistemom spremljanja stanja prostorskega razvoja omogočamo razumevanje sedanjih in prihodnjih razmer v prostoru, kar je podlaga za opredelitev prioritetnih razvojnih ciljev in ukrepov," je poudaril.

Danes pa je nagovoril zbrane in poudaril pomen prostora za razvojno načrtovanje. "Tako pri razvojnem kot tudi pri prostorskem načrtovanju je treba izhajati iz nacionalnih izzivov in potreb, zato je možno ključne razvojne potrebe v prostoru prepoznati in opredeliti le s celovito integracijo različnih vsebinskih področij," je povedal.