Skoči do osrednje vsebine

Minister Brežan na pogovorih o rabi naravnih vrednot v TNP

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je danes v okviru terenskega obiska ogledal sotesko Sotesko Vintgar, se srečal z županom občine Gorje ter župani oziroma predstavniki občin Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Bovec in Kobarid ter upravljavci naravnih vrednot v Triglavskem narodnem parku (TNP).

Ogled Soteske Vintgar: Janez Poklukar TD Gorje,  minister Uroš Brežan,  župna Peter Torkar
1 / 4

Minister Uroš Brežan si je s Petrom Torkarjem, županom Občine Gorje, in Janezom Poklukarjem, predsednikom Turističnega društva Gorje, ogledal Sotesko Vintgar, čemur je sledil sestanek na temo rabe naravnih vrednot ter zaščite vodnih virov in določitve vodovarstvenih območij (VVO).

Minister je povedal, da je upravljanje naravnih vrednot eden izmed izzivov, s katerimi se je soočal že kot župan, sedaj pa se je problematiko spoznal tudi z vidika ministrstva. »To je ena od prioritetnih nalog, s katero se bomo resno spoprijeli. V pogovore bomo vključili tako lokalno skupnost, TNP in javne zavode, ki se ukvarjajo z upravljanjem naravnih vrednot. Glede na današnji ogled in pogovor za isto mizo, verjamem, da bomo našli kompromisne rešitve,« je povedal.

Dodal je, da imamo že nekaj dobrih praks, zagotovo pa se pojavljajo tudi izzivi, ki jih bo potrebno reševati na dveh nivojih, in sicer v okviru obstoječe zakonodaje ter z novim konceptom, s katerim bomo najverjetneje posegli tudi v spremembo zakonodaje, predvsem Zakona o ohranjanju narave.

Minister je še pojasnil, da se na ministrstvu zavedamo pomena zajetja Ovčja jama, zato smo sledili omejitvam, ki so navedene v občinskem odloku ter prepovedali gnojenje in uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v neposredni bližini zajetja. Prav tako je pojasnil, da je dokončanje Uredbe o VVO za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo odvisno od zaključkov nove metodologije za nadomestila za kmetovanje na VVO ter presoje ustavnega sodišča Republike Slovenije glede prepovedane uporabe FFS in VVO.

Na srečanju s predstavniki občin Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Bovec in Kobarid ter upravljavci naravnih vrednot, ki zaračunavajo vstopnine in cestnine na območju TNP, je minister poudaril, da je usmerjanje obiska in rekreacije v TNP potrebno urediti na način, da se, prvič, ohranja naravne vrednote in biotska raznovrstnost, drugič, obiskovalcem omogoči kakovostno doživljanje narodnega parka, in tretjič, prebivalcem zagotavlja nemoteno bivanje, razvojne priložnosti in trajnostni razvoj.

»Naš cilj je, da do naslednje sezone najdemo vmesne rešitve, v roku enega leta pa oblikujemo koncept, ki bi ga lahko uzakonili. Ta bi bil vzorčen za celo Slovenijo, s tem pa bi lahko postali dober zgled celotni Evropi,« je povedal minister.