Skoči do osrednje vsebine

Posvet o podnebnih spremembah

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar Uroš Vajgl je nagovoril udeležence nacionalnega posveta »Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni?«, namenjenega razpravi o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Državni sekretar Uroš Vajgl kot govornik na posvetu
1 / 2

Hitri in intenzivni vplivi podnebnih sprememb od nas terjajo pospešitev aktivnosti na vseh ravneh. Ker gre za prepleteno področje ukrepanja ter mnogo ravni odzivanja, so tovrstna posvetovanja, namenjena povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb, dobrodošla.

 Državni sekretar Uroš Vajgl je poudaril pomembnost teme, za katero ocenjuje, da je bila v preteklosti pogosto zapostavljena. »Podnebne spremembe so tu, meritve kažejo na znaten trend dvigovanja temperature zunanjega zraka, na spremembe pri pojavljanju padavin, priča smo tudi bolj pogostim in širše izraženim ekstremnim vremenskim dogodkom. Letos smo se v Sloveniji soočili s poletno sušo in požari. Z jesenjo so prišle poplave in suše hkrati. V prihodnje pričakujemo še večje in bolj izražene spremembe podnebja,« je povedal.

 Letošnje Poročilo o okolju v Sloveniji je pokazalo, da so najbolj zaskrbljujoči prav trendi kazalcev okolja, ki prikazujejo stanje podnebja. Vplivi podnebnih sprememb se dotikajo vseh sektorjev in gospodarskih aktivnosti, zato smo se na ministrstvu lotili ocene ranljivosti na ravni občin, sektorje pa spodbudili k uporabi rezultatov projekta OPS21 pri načrtovanju prihodnjega razvoja sektorjev.

 Državni sekretar Uroš Vajgl je izpostavil tri ključne elemente načrtnega prilagajanja na podnebne spremembe: 

  • Lokalna raven: Zavedanje pomembnosti izzivov in nujnost prilagajanja na podnebne spremembe.
  • Medgeneracijsko sodelovanje in enake možnosti: Vključenost vseh generacij v proces načrtovanja, izvajanja in spremljanja ukrepov, ter uravnotežena zastopanost spolov.
  • Strokovnost: Zavedanje in poznavanje strokovnih rezultatov podnebnih projekcij, ter kakovostnega dela strokovnih služb.

 Ministrstvo za okolje in prostor je že pričelo s pripravo sistemskega Podnebnega zakona, ki bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. Pripombe in predloge glede potencialnih vsebin lahko zainteresirani deležniki posredujejo najkasneje do 21. oktobra 2022, do 16. ure.