Skoči do osrednje vsebine

Izjava Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije ob evropskem in svetovnem dnevu proti smrtni kazni

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Na današnji evropski in svetovni dan boja proti smrtni kazni potrjujemo prizadevanja za odpravo smrtne kazni po vsem svetu. Slovenija odločno nasprotuje smrtni kazni v vseh okoliščinah ter poziva države, ki jo še izvajajo, k njeni popolni ukinitvi.

Slovenija se zavzema za globalno odpravo smrtne kazni, ki je še posebej pomembna z vidika varovanja človekovega dostojanstva ter dejstvu, da nobeno sodstvo ni brez napak. Je oblika kaznovanja, ki nima dokazanega pozitivnega učinka na preprečevanje kaznivih dejanj in ne prinaša zadoščenja žrtvam in njihovim družinam.

Letošnje leto obeležujemo tudi dvajseto obletnico začetka veljavnosti Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah. Ta predvideva Evropo brez smrtne kazni in ob tem pozivamo Belorusijo, ki to še vedno izvaja, da uvede uradni moratorij na usmrtitve, kot prvi korak k odpravi smrtne kazni.

Slovenija pozdravlja krepitev prizadevanj proti smrtni kazni in močno podpira vsa dosedanja prizadevanja mednarodne skupnosti. V letošnjem letu bo novembra v Berlinu potekal Osmi  svetovni kongres zoper smrtno kazen, ki velja za osrednji dogodek v globalnem prizadevanju za odpravo smrtne kazni. V 3. odboru Generalne skupščine OZN se bo jeseni ponovno sprejemala resolucija o vzpostavitvi moratorija na smrtno kazen, ki jo Slovenija močno podpira. Uspešen sprejem dosedanjih resolucij OZN o tej temi potrjuje dejstvo, da se vse več držav zaveda pomena odprave smrtne kazni.

Slovenija se zavzema za zaščito dostojanstva in človekovih pravic vsakega posameznika ter poziva vse države, ki še niso ratificirale Drugega fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni, da to storijo.