Skoči do osrednje vsebine

Slovenski podjetniški sklad z novimi krizno likvidnostnimi krediti

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 milijonov evrov, kjer bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lahko pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 evrov na podjetje.

Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi covid-19, obenem pa posojila podjetja lahko izkoristijo za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem v kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije bo na ta način omogočen enostaven in hiter dostop do likvidnostnega financiranja pod ugodnimi pogoji. Koristila ga bodo lahko podjetja z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oziroma predelave ter podjetja z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestnega prometa.

Podjetja bodo lahko zaprosila za posojilo v višini med 20.000 evrov do 100.000 evrov. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita Slovenski podjetniški sklad podjetjem omogoča dostop do financiranja tudi pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • stroški odobritve in vodenja kredita pa se ne zaračunavajo. 

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja, je dovoljeno financirati naložbe v obratna sredstva, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače,
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Rok za oddajo vloge je 15. november 2022 do 14. ure.

Na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada je več informacij o krizno likvidnostnih kreditih.