Skoči do osrednje vsebine

Nagovor ministra Uroša Brežana na slovesnosti ob Dnevu arhitektov

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril zbrane ob slavnostni podelitvi priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v letu 2022.

Minister Brežan za govorniškim pultom
1 / 4

Letošnji Dan arhitektov je posvečen izzivom načrtovanja prostorov prihodnosti. Začel se je s strokovno konferenco  v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinskem gradu v Ljubljani, v luči soočenja s podnebnimi spremembami in pomenom krajinsko arhitekturnega načrtovanja ter tako prispevati k razvoju kar najbolj plodovitega sodelovanja med strokami v urejanju prostora.

V nagovoru je minister za okolje in prostor Uroš Brežan povedal: »Ne samo pri nas ampak tudi v širšem evropskem prostoru se v zadnjem času razvojne tendence nagibajo od ruralnega k urbanemu, zato mesta prevzemajo vodilno vlogo pri celovitem razvoju in napredku, v okviru katerega ima prostorsko načrtovanje in arhitektura izjemno pomembno vlogo.« Posebej pa poudaril: »V praksi se uveljavlja nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki jo spremljajo tudi izzivi – kot vsako noviteto. Tudi poenostavitve in skrajševanja postopkov niso vedno enoznačni. Načrtovanje v prostoru in gradnja sta procesa, ki zahtevata svoj čas, interdisciplinarno znanje in konsenz med vsemi udeleženimi akterji. Vzporedno z zakonodajnimi nalogami se pripravljamo na vzpostavitev sistema trajnostne gradnje javnih in drugih stavb. Z že začetimi aktivnostmi želimo ugotoviti, kakšna naj bo slovenska pot do stavb, ki bodo v ponos tudi naslednjim generacijam, katere zahteve naj bodo najbolj izpostavljene in kako se vpeti v evropske napore za trajnostno gradnjo.«

Ob tem ne smemo pozabiti tudi na aktivnosti, povezane s prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Ta bo temeljni dolgoročni prostorsko razvojni dokument Republike Slovenije s cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega razvoja do leta 2050. Vključevala bo izzive prihodnjega razvoja družbe. Je v zaključni fazi posvetovalnega in usklajevalnega procesa z različnimi deležniki. Na ta način bomo postavili čim bolj demokratičen okvir za ustvarjanje sinergij med politikami za usklajen pristop v prostoru in upoštevanje prostorske dimenzije razvoja.

Ob koncu pa je minister Brežan letošnjim nagrajencem in prejemnikom Zlatega svinčnika izrekel iskrene čestitke: »Prepričan sem, da so vsa nagrajena dela raznobarvni kamni v mozaiku arhitekture in urejanju prostora. In da vsak na svoj način prispevajo k arhitekturnim  in urbanističnim rešitvam. In ne nazadnje, so navdih za prihodnje generacije. V čast in veselje mi je, da nagrajencem podeljujem letošnje žlahtne svinčnike za dosežke na področju arhitekture in urejanja prostora.«