Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo podprlo izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v Albaniji in Tanzaniji

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada je potrdila izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v skupni višini 486.944 evrov. Sredstva za projekte bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom spodbujanja razvoja ter gospodarskega sodelovanja z Albanijo na področju lesa ter s Tanzanijo na področju tehnologije veriženja blokov. Projekta bosta izpeljana preko Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (angleško: United Nations Industrial Development Organization - UNIDO).

V okviru pilotnega projekta »Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih virov in trajnostni industrijski razvoj 2022 – 2024« bo vzpostavljen Center za poklicno izobraževanje in usposabljanje na Fakulteti za gozdarske vede v Tirani. Ta bo nudil poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju lesne industrije. Dolgoročno bo prispeval k povečanju vloge akademskih krogov v nacionalnih in regionalnih razvojnih procesih, kar bo povečalo učinkovitost gospodarskih sektorjev, povezanih z lesno industrijo, pa tudi trajnostno rabo naravnih virov.

Projekt bo prispeval k izmenjavi izkušenj in znanja na področju razvoja lesnih materialov na biološki osnovi, kompozitnih materialov, modifikacije lesa, mehanske obdelave lesa, pohištva in notranjega oblikovanja ter financ, upravljanja in trženja. Omogočil bo vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med slovenskimi in albanskimi organi za gozdove. Omogočil bo prenos znanja na področju sistema gospodarjenja z gozdovi, spremljanja in poročanja za evropske kazalnike ter pogozdovanja. V projektu bodo sodelovali Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in Lesarski grozd Slovenija. Za ta projekt bo na voljo 290.324 evrov.

Glavni cilj projekta "Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 - 2024" pa je zagotoviti prenos visokotehnološkega znanja in omogočiti uporabo novih tehnologij v Tanzaniji. Digitalna transformacija gospodarstva se namreč neizogibno dotika večine stvari in ljudi v današnjem svetu. Večje število aktivnosti v digitalnem prostoru pa zahteva jasne okvire za verifikacije in varnost transakcij, kjer ima pomembno vlogo tehnologija veriženja blokov.

Projekt predvideva uporabo strokovne pomoči s strani slovenskih partnerjev ter povezovanje s slovensko nacionalno infrastrukturo veriženja blokov. Ta bo ponudila potrebno strokovno znanje in opremo z namenom vzpostavitve in testiranja infrastrukture veriženja blokov na nacionalni ravni v Tanzaniji. V sodelovanju z inštitutom za informacijsko tehnologijo na univerzi Dar es Salaam se bo vzpostavilo nacionalno vozlišče znanja, ki bo izvajalo programe usposabljanja in s tem omogočilo dostop Tanzaniji do ustrezne tehnologije. Za ta projekt bo na voljo 196.620 evrov.