Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so soglasno sprejeli Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša dodatne ukrepe za blažitev draginje.

Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju prinaša ukrepe za blažitev draginje na področjih:

  • oskrbnin v dijaških domovih,
  • malic v osnovnih in srednjih šolah ter
  • stroškov bivanja v študentskih domovih.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je ob predstavitvi ukrepov poudaril, da je namen zakona »zamrznitev cene malic, oskrbnin in stroškov bivanja v študentskih domovih, razlika med dejanskimi stroški in zaračunano ceno pa se pokrije iz proračuna. Na ta način bistveno prispevamo k znižanju stroškov staršev«.

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol se bo na podlagi zakona iz proračuna osnovnim in srednjim šolam v tem šolskem letu krila razlika med ceno malice, ki je bila določena za minulo šolsko leto in ceno malice, ki bo v skladu s predpisi določena za tekoče šolsko leto. Prav tako se bo iz državnega proračuna dijaškim in študentskim domovom v šolskem letu 2022/2023 krila razlika med izhodiščno ceno oskrbnine, ki je veljala v minulem šolskem letu, in izhodiščno ceno te oskrbnine, zvišane za vrednost indeksa rasti cen življenjskih stroškov in stroškov dela. S tem zakonom se želi preprečiti socialno stisko učencev in dijakov ter njihovih družin, in sicer tako, da se cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/2023 ne zviša in ostane na višini določeni za šolsko leto 2021/2022. Prav tako predlog zakona določa, da dijakinje in dijaki ter študentke in študenti v šolskem letu 2022/2023 plačujejo oskrbnino za bivanje v dijaških in študentskih domovih v višini izhodiščne cene, kot je veljala od 1. januarja 2022 do 31. 8. 2022.

Ukrepi veljajo od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Za nemoteno delovanje šol, dijaških in študentskih domov bo v letošnjem in prihodnjem letu namenjenih dodatnih 18,1 milijona evrov.