Skoči do osrednje vsebine

33. Tradicionalno srečanje vodarske stroke

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence 33. Mišičevega vodarskega dneva. Voda ima za Slovenijo strateški pomen, zato je pomembno, kako bomo gospodarili z vodami tudi v prihodnje.

Minister Brežan za govorniškim pultom
1 / 2

Mišičev vodarski dan je namenjen vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb, vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda oziroma jih ta dejavnost zanima.

Minister Uroš Brežan je kot slavnostni govorec v nagovoru poudaril: »Ko sem poleti opazoval Sočo, sem bil zaskrbljen, nikoli še ni bila tako nizka niti topla. Podnebne spremembe so tukaj in z njimi se moramo soočati.« Poudaril je tudi: »Letošnje poletje smo imeli suše v izjemnem obsegu, zgodaj v jeseni pa smo se na drugem koncu Slovenije soočali s poplavami. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) se zavzemamo za ustrezne rešitve. Skupaj z lokalnimi skupnostmi in komunalnimi podjetji bomo v najkrajšem možnem času prišli z rešitvami, ki bodo pomenile povezavo različnih vodovodnih sistemov in zagotovili primerno vodooskrbno za slovensko Istro.«

Glede na številne izzive s katerimi se soočamo v sedanjem času, se mora inženirska stroka povezovati s strokovnjaki z drugih področij, in sicer s ciljem, da zadostimo visokim okoljskim zahtevam. Zato so takšna srečanja, kot je Mišičev vodarski dan, pomembna, saj je tu predstavljena aktualna problematika ter ponujena možnost za predstavitev projektov in izmenjavo mnenj in stališč.  

»Samo s skupnim sodelovanjem torej tako s stroko, lokalno skupnostjo in državo se lahko spoprimemo s problemi in izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe,« je še poudaril minister Uroš Brežan.

Neža Kodre, vršilka dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, je poudarila: »Nujno je, da vsi, tako vlada, njeni organi, podjetja, civilna družba, in mi, vodarji, združimo moči in se odgovorno soočimo s podnebnimi  spremembami, kot so poplave v enem delu države in suše v drugem, in da bodo posledice le teh, kar se da blage za vse nas.«

Na MOP smo pripravili osnutke Načrta upravljanja voda, Načrt upravljanja morskega okolja in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, kot krovne dokumente za upravljanje z vodami.  Za vodo ni nadomestila in zato kot strateška dobrina zahteva celovit in integriran pristop. Uporabiti je treba vsa razpoložljiva znanja ter uskladiti vse relevantne politike, da bodo odzivi na izzive, povezane z vodo, v prihodnosti optimalni.