Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Igor Papič na delovnem obisku na Japonskem

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je bil od 29. septembra do 3. oktobra na delovnem obisku na Japonskem.

Na povabilo ministra za znanost in tehnologijo v kabinetu predsednika vlade Japonske Takayukija Kobayashija ter Hiroshija Komiyame, predsedujočega 19. Forumu za znanost in tehnologijo (angleško: Science and Technology in Society Forum), se je udeležil ene od največjih konferenc na svetu, ki naslavlja aktualna vprašanja o vplivih razvoja znanosti in tehnologije na razvoj družbe. Ob robu obiska je minister opravil več bilateralnih srečanj, v Tsukubi pa je obiskal tamkajšnjo univerzo ter raziskovalni inštitut KEK

Obisk Univerze v Tsukubi in raziskovalnega inštituta KEK

V Tsukubi se je minister Papič srečal s podpredsednico Univerze v Tsukubi Caroline Benton. Govorila sta o pomembnosti interdisciplinarnega študija in prenosa znanja v prakso, o širjenju sodelovanja med Univerzo v Tsukubi in Univerzo v Ljubljani na področju tehnologije in možnosti vključevanja univerz v prihodnje projekte NEDA. Nato si je minister ogledal še kampus univerze.

V Tsukubi je obiskal tudi raziskovalni inštitut KEK (angleško: High Energy Accelator Organisation), pri nadgradnji katerega je sodelovalo 27 držav, med njimi tudi Slovenija. Dr. Marko Bračko z Univerze v Mariboru, ki deluje tudi v KEK, je ob obisku objekt razkazal ministru Papiču, nato pa je minister pogovore opravil še z delegacijo KEK, v kateri je bil tudi generalni direktor dr. Masanori Yamauchi.

V mednarodni raziskovalni skupini Belle je sodelovalo 12 slovenskih fizikov z Instituta »Jožef Stefan«, Univerze v Ljubljani (Fakulteta za matematiko in fiziko), Univerze v Mariboru (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) in Univerze v Novi Gorici (Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev). Raziskovalci na projektu so vključeni tudi v delo s študenti kot predavatelji, asistenti in mentorji na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Mariboru ter v pripravo predavanj na mednarodnih podiplomskih šolah. Neposreden rezultat raziskav na tej raziskovalni infrastrukturi je osem odmevnih doktoratov. Sodelovali so na številnih mednarodnih seminarjih in poletnih šolah ter v doktorskih komisijah na tujih izobraževalnih ustanovah.

Prestižna vloga, ki jo imajo slovenski raziskovalci v projektu, je pomagala tudi pri uveljavljanju slovenske visokotehnološke industrije pri iskanju tehnoloških rešitev in pripravi sestavnih delov za eksperimentalne aparature ter pri opremljanju pospeševalnika.

Znanstveni forum EU-Japan 2022

V soboto, 1. oktobra, se je minister dr. Igor Papič udeležil Znanstvenega foruma EU – Japonska 2022 v Kjotu. Na forumu je uvodoma poudaril, da je Slovenija zelo ponosna in zavezana novemu globalnemu pristopu EU k raziskavam in inovacijam. Ponosni smo, ker so države članice med predsedovanjem Slovenije Svetu EU potrdile ta nov pristop, je dejal minister. In zavezani, ker si delimo jasno usmeritev, ki jo zagotavlja ta nov pristop v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na področju raziskav in inovacij.

Minister je pozdravil odlično sodelovanje med Japonsko in Slovenijo na različnih področjih in projektih, tudi na univerzitetnem nivoju in z raziskovalnimi agencijami. Ob tem je še posebej izpostavil skupni projekt NEDO, katerega cilj je bil vzpostavljanje pametnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. V tej luči je poudaril pomembnost japonske pobude Družba 5.0, ki prinaša razvoj pametne prihodnosti za ljudi, a jih postavlja v ospredje. Za to so potrebna multidisciplinarna znanja, je dejal minister, in za napredek družbe ustrezen prenos teh znanj v prakso.

Okrogla miza ministrov, pristojnih za znanost

V okviru Foruma o znanosti in tehnologiji v družbi, ki se je odvijal v Kjotu, je minister dr. Igor Papič sodeloval na okrogli mizi ministrov, pristojnih za znanost. Tu je spregovoril o pomenu ravnovesja med bazično in aplikativno znanostjo. Poudaril je, da so bazične raziskave osnova, zato bi sinergije mednarodnega sodelovanja na področju znanosti, tehnologije in inovacij morale sloneti na razmisleku, kako izsledke ciljno usmerjenega raziskovanja v času globalnih sprememb udejanjiti.

Po zaključku okrogle mize se je minister neformalno srečal še s predsednikom foruma gospodom Hiroshijem Komiyamo. Pogovarjala sta se o sodelovanju med Japonsko in Slovenijo, podobnostih med državama, izobraževanju in prihodnosti umetne inteligence.

Bilateralna srečanja

V okviru obiska na Japonskem se je minister dr. Igor Papič srečal z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marijo Gabriel. V pogovoru z njo je pozdravil ukrepe za krepitev in povezovanje inovacijskih ekosistemov, a poudaril, da agenda pri prenosu tehnologij ne izkorišča vseh možnosti za vključevanje univerz in raziskovalnih organizacij. S komisarko sta zato spregovorila o možnostih njihovega polnopravnega partnerstva.

Srečal se je z japonsko ministrico za izobraževanje, kulturo, šport in tehnologijo Keiko Nagaoka. Pogovor sta osredotočila na nadaljevanje skupnega sodelovanja med državama na področju nanotehnologije in robotike ter potrdila organizacijo tretjih skupnih znanstveno-tehnoloških konzultacij, ki jo bo po letu 2013 spet gostila Slovenija. Ministrica Nagaoka je pozitivno sprejela tudi predlog ministra Papiča o možnosti priprave sporazuma med raziskovalnimi agencijami obeh držav z namenom krepitve povezovanja na omenjenih področjih.
Minister dr. Igor Papič se je zadnji dan obiska srečal še s predsednico Evropskega raziskovalnega sveta Mario Leptin. V pogovoru sta pozornost namenila pomembnosti strokovne podpore raziskovalkam in raziskovalcem v fazi prijav na projekte evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ter nujnosti ustreznega financiranja prejemnic in prejemnikov ERC projektov, ki je v mnogih evropskih državah, tudi v Sloveniji, prenizko. Pogovarjala sta se tudi o možnostih vključevanja odličnih slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v znanstveni svet in evalvacijske panele z namenom izboljšanja prepoznavnosti vizije ERC. Srečanje sta sklenila z ministrovim povabilom predsednice Leptin v Slovenijo, ki ga je ta z veseljem sprejela.

Minister je v nadaljevanju vodil eno od omizij STS foruma na temo novih sistemov učenja. Delovni obisk na Japonskem je zaključil s srečanjem s predsednikom NEDA Hiroakijem Ishizuka. Predsednik je pohvalil skupni projekt vzpostavljanja pametnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in obljubil prihod na zaključni dogodek v Ljubljano. Sogovornika sta se poslovila z željo po nadaljevanju podobnih projektov med državama.