Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministra Brežana s posebnim poročevalcem Organizacije združenih narodov

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je srečal s posebnim poročevalcem Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice in okolje dr. Davidom R. Boydom, ki je poznan kot kanadski okoljski pravnik, aktivist in diplomat.

V okviru enotedenskega obiska v Sloveniji se bo srečal tako s predstavniki vlade kot tudi s predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij in akademiki. Srečanje z ministrom Brežanom je bilo njegovo prvo srečanje z visokim predstavnikom vlade.

Slovenija je članica jedrne skupine za človekove pravice in okolje od leta 2011, ki jo sestavljajo še Kostarika, Maldivi, Maroko in Švica ter je bila pobudnica razglasitve pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja (v angleščini Recognising the Right to a Healthy Environment) (R2HE) na globalni ravni.

Minister je posebnemu poročevalcu sprva zaželel dobrodošlico v imenu države in vlade. Izrazil je zadovoljstvo, da je končno prišlo do realizacije tega obiska, ki je bil pred dvema letoma najprej odpovedan zaradi covida, lani jeseni pa zaradi predsedovanja Svetu Evropske unije (EU).

Namen obiska posebnega poročevalca Organizacije združenih narodov (OZN) je ugotavljati stanje človekovih pravic v povezavi z okoljem v Sloveniji, s poudarkom na iskanju vrzeli oziroma njenih morebitnih kršitev.

»Ključnega pomena je pristop k izzivom trajnostnega razvoja, ki temelji na človekovih pravicah. Naša država je že ob svoji ustanovitvi v ustavo zapisala pravico do zdravega življenjskega okolja, leta 2016 pa je bila z ustavnim zakonom v ustavo dodana še pravica do pitne vode, na kar smo zelo ponosni,« je povedal minister Brežan. Nadaljeval je, da če govorimo širše o okolju, je zeleni prehod na vrhu politične agende naše vlade, vključno z doseganjem podnebne nevtralnosti in prehodom na obnovljive vire energije.

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo trenutno v pripravi nekaj sistemskih dokumentov za izboljšanje urejanja okolja in podnebja. Med njimi so nekatere spremembe zakona o varstvu okolja in priprava prvega zakona o podnebnih spremembah, kjer želimo zagotoviti široko udeležbo civilne družbe in nevladnih organizacij. Naša dolgoročna podnebna strategija vključuje tudi načela sodelovanja javnosti in dostopa do informacij ter načelo podnebne pravičnosti.

Minister ga je seznanil s pripravo Poročila o okolju v Sloveniji 2022, dokumenta MOP, ki odraža celovit odnos slovenske družbe do okolja in celovito naslavlja vse dele okolja in z okoljem povezane vsebine. Poudaril je tudi pomembnost ustanovitve Sveta nevladnih organizacij, s katerimi je že stekel odprti dialog in redna srečanja, vzpostavljena pa je bila tudi kontaktna točka za vprašanja in predloge. Kot pomembno aktivnost tega tedna je posebej izpostavil prizadevanja MOP za čimprejšnjo sanacijo goriškega Krasa po požaru ter predstavil pobudo za pripravo strokovnih podlag za krajinski načrt v tem delu Slovenije, ki bodo odvisne tudi od aktivnega sodelovanja in predlogov več deležnikov in interesnih skupin.

Slovenija se aktivno pripravlja na 27. konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP27) v Egiptu, kjer močno podpira pristop, ki temelji na človekovih pravicah in upoštevanju enakosti spolov v globalno podnebno agendo ter vključevanje civilne družbe.

Posebni poročevalec Organizacije združenih narodov (OZN) se je zahvalil za povabilo ter ves trud Slovenije pri prizadevanjih zagotavljanja pravice do zdravega, čistega in trajnostnega okolja na globalni ravni.