Skoči do osrednje vsebine

Dodatnih 7 milijonov evrov za velike investicije za večjo konkurenčnost

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Povečali smo višino razpoložljivih sredstev na Javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Razpisana vrednost javnega razpisa tako po novem znaša 95.464.623,48 evra, kar omogoča financiranje 62-ih investicijskih projektov.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Prvotno je bilo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje na voljo 88,5 milijona evrov, s katerimi naj bi predvidoma podprli 59 investicijskih projektov. Agencija je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij. Ker prvotno razpisana sredstva iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, zaradi načrtovanih visokih vlaganj prijavljenih podjetij niso zadostovala za sofinanciranje predvidenega števila projektov, so bila za izvedbo javnega razpisa zagotovljena dodatna integralna proračunska sredstva v višini 6.964.623,48 evrov.

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »S subvencijami v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva želimo spodbuditi visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij. S tem dolgoročno krepimo produktivnost slovenskega gospodarstva. Število prejetih vlog na razpis in v prvem roku porabljena sredstva dokazujejo, da se čedalje več podjetij zaveda pomembnosti vlaganj v zeleni prehod, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, kar me zelo veseli. Le tako bomo lahko dosegli cilj, ki smo si ga zadali v Slovenski industrijski strategiji, to je 66 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030.«

Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija: »Na SPIRIT Slovenija se zavedamo, da so investicije izjemno pomemben dejavnik gospodarske rasti, zato smo veseli, da bomo s povečanjem sredstev lahko podprli več prijavljenih investicijskih projektov ter s tem sledili zastavljenemu cilju, ki je spodbujati okrevanje, večjo produktivnost, dodano vrednost in konkurenčnost slovenskih podjetij. Slovenska podjetja so trajnostno naravnana, kar je razvidno tudi iz prejetih prijav na naš razpis,  saj veliko vlagajo v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, kar bo prispevalo k hitrejši dekarbonizaciji gospodarstva ter k zelenemu in digitalnemu prehodu.«

Informacija o prejemnikih bo znana, ko bodo prijavitelji obveščeni o rezultatih razpisa in pogodbe podpisane, kar bo predvidoma v drugi polovici oktobra.

Spomnimo: SPIRIT Slovenija je javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji objavil marca letos in predstavlja drugega iz svežnja ukrepov, ki jih v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja agencija.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest. Namenjen je podjetjem z investicijami v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 0,5 do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti in od 0,5 do dveh milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Ob tem morajo stroški za stroje in opremo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.