Skoči do osrednje vsebine

Sloveniji 7,3 milijona evrov od prodaje nepremičnine Misije nekdanje SFRJ v New Yorku

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Države naslednice Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) so marca 2022 podpisale kupoprodajno pogodbo, septembra 2022 pa tudi dokumente o zaključku prodaje nepremičnine Misije nekdanje SFRJ pri Združenih narodih. Slovenija bo prejela 7,3 milijona evrov od prodaje nepremičnine na naslovu 854 Fifth Avenue, kar je 14 % celotne kupnine.

Stavba nekdanje Misije SFRJ pri OZN

Stavba nekdanje Misije SFRJ pri OZN | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Nepremičnino je vse od razpada nekdanje skupne države uporabljala Republika Srbija za potrebe svojega diplomatskega predstavništva. Zgradbo, ki leži neposredno nasproti Centralnega parka in je bila zgrajena leta 1905, sta zasnovala arhitekta Warren in Wetmore, ki sta med drugim projektirala tudi znameniti Grand Central Terminal v New Yorku. Gre za zadnjo še ohranjeno palačo, ki jo je imel v lasti eden najbogatejših Američanov 19. stoletja, Cornelius Vanderbilt.

Nekdanja SFRJ je zgradbo kupila leta 1946, pri čemer so sredstva za nakup v pretežnem delu zbrali izseljenci na čelu s slovensko-ameriškim pisateljem Louisom Adamičem. Objekt je sicer nekdanja SFRJ uporabljala za predstavništvo pri Združenih narodih v New Yorku.

Pogovori držav naslednic o sukcesiji diplomatskih nepremičnin nekdanje SFRJ so v zaključni fazi, države so razdelile že preko 90 % kvote nepremičnin iz seznama priloge B Sporazuma o nasledstvu. Slovenija je v tem procesu dobila 13 nepremičnin, od tega za svoje potrebe uporablja nepremičnine v Washingtonu, Celovcu in dve nepremičnini v Rimu. Ostale nepremičnine je bodisi že prodala oziroma je njihova prodaja še v teku.

Slovenija je v zadnjih petih letih iz naslova prodaj petih nepremičnin nekdanje SFRJ, in sicer v New Yorku (rezidenca in Misija), Bernu, Bonnu in Tokiu, ki so jih države naslednice prodale skupaj, iztržila 14 % delež kupnin oz. skoraj 12 milijonov evrov. Poleg tega je Slovenija v zadnjih petih letih sama prodala nepremičnine nekdanje SFRJ v Milanu, Bamaku, Brasilii in Sao Paulu, ki so ji bile dodeljene in jih ne potrebuje. Od prodaj navedenih nepremičnin je skupaj prejela skoraj 5,8 milijonov evrov. Pridobljena sredstva so v skladu z 9. členom Zakona o zunanjih zadevah proračunski vir in predstavljajo namenska sredstva Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Slovenija si bo v nadaljnjih pogovorih z državami naslednicami prizadevala za čim prejšnjo rešitev še preostalih odprtih vprašanj, med drugim tudi za dogovor o sukcesiji stanovanj vojaških predstavnikov nekdanje SFRJ v tujini v okviru priloge B Sporazuma o nasledstvu.