Skoči do osrednje vsebine

Odobritev programa evropskega teritorialnega sodelovanja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Po končanem postopku posvetovanja je bil program evropskega teritorialnega sodelovanja URBACT IV - program mreže za urbani razvoj (angleško The Urban Development Network Programme-URBACT) uradno odobren s strani Evropske komisije.

Tudi v novem programskem obdobju bo URBACT podpiral mesta, ki si prizadevajo za celovit, trajnostni urbani razvoj. Program omogoča naslednje vrste povezovanj med mest, in sicer:

  • Partnerji akcijskih omrežij bodo razvili lokalne integrirane akcijske načrte za izboljšanje svojih mest.
  • Partnerji prenosnih omrežij bodo prilagodili in ponovno uporabili dobre prakse svojemu okolju.
  • Partnerji mehanizma za prenos inovacij bodo razvili naložbene načrte za pobude, ki se izvajajo v okviru programov Urban Innovative Actions in European Urban Initiative. 

Omrežja URBACT IV bodo sprejela partnerje iz 27 držav članic EU, pa tudi partnerskih držav (Norveška, Švica) in držav upravičenk Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA): Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije. Mesta iz drugih držav lahko sodelujejo v dejavnostih programa na lastne stroške. Omrežja URBACT IV bodo še naprej pokrivala široko paleto urbanih tem med katerimi bodo mesta lahko izbirala.

Novi razpisa za omrežja

Prvi razpis URBACT IV bo odprt januarja 2023. Informacije o razpisih ter orodja za povezovanje v partnerska omrežja bodo na voljo na prenovljeni spletni strani programa URBACT v angleščini In podstrani URBACT Slovenija (nova spletna stran programa URBACT je trenutno v izdelavi in bo na voljo v oktobru).