Skoči do osrednje vsebine

Minister Uroš Brežan na goriškem Krasu

Minister za okolje in prostor (MOP) Uroš Brežan se je skupaj z dr. Darijem Krajčičem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), udeležil predstavitve aktivnosti obeh ministrstev za sanacijo goriškega Krasa po požaru.

Minister Brežan podaja izjave za medije
1 / 3

Srečanja so se udeležili župani občin, ki jih je požar prizadel, to so Občine Miren-Kostanjevica, Komen, Renče-Vogrsko in Mestna občina Nova Gorica ter predstavniki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica in Zavoda za gozdove Slovenije.

Minister Uroš Brežan je predstavil pobudo MOP za pripravo strokovnih podlag za krajinski načrt v tem delu Slovenije, ki bodo odvisne tudi od aktivnega sodelovanja in predlogov več deležnikov in interesnih skupin.

Državni sekretar dr. Darijo Krajčič je predstavil osnutek načrta sanacije poškodovanih gozdov v požaru na goriškem Krasu in sicer od 15. julija do 29. julija letos ter aktivnosti MKGP in razpoložljive finančne vire za izvedbo sanacije.
»Po požrtvovalnem delu gasilcev in prostovoljcev, ki so opravili zares težko in izjemno delo, je sedaj na vrsti pogozditev in sanacija več tisoč hektarjev uničenega kraškega gozda, ki bo zagotovo trajala več let«, ocenjuje minister Brežan. Zato je danes županom predlagal dolgoročni vidik s katerim so se strinjali, da je nujna čimprejšnja izdelava krajinske zasnove, to je dokument, ki ga bo naše ministrstvo naročilo za izvedbo sanacije tukajšnjega območja, pripravljeno pa bo v roku enega leta. »V kratkem bom sklical sestanek, kamor bodo povabljeni vsi župani, s ciljem, da poskušamo priti do rešitev, ki bodo zagotovili čim hitrejše izvajanje ukrepov. Čimprejšnja sanacija je namreč pomembna z vidika varstva krajine, okolja, kmetijskih zemljišč, gozdov in kulturne dediščine, ohranjanja narave in izkoriščanja trajnostne rabe naravnih virov,« je povedal minister.

S krajinsko zasnovo bodo jasno podane usmeritve v zvezi z varstvom pred naravnimi nesrečami ter program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.