Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana ob Svetovnem dnevu turizma 2022

Ob svetovnem dnevu turizma, ki je posvečen temi »Ponovni razmislek o turizmu«, objavljamo tradicionalno poslanico ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, odgovornega tudi za turizem.

minister Han za mizo

minister Han

»Spoštovani zaposleni in vsi, ki ste kakorkoli povezani s slovenskim turizmom!

Letošnji Svetovni dan turizma obeležujemo pod sloganom ponovni razmislek o turizmu (angleško rethinking tourism).

Turizem je za Slovenijo izjemnega gospodarskega pomena. Kljub zahtevnim preizkušnjam zadnjih let še vedno prispeva kar deset odstotkov k bruto domačemu proizvodu. Znotraj panoge in v povezanih dejavnostih še vedno zaposluje več kot 57.000 ljudi ter ustvarja blaginjo v lokalnih okoljih. Po izjemnem okrevanju po pandemiji covid-19 so pred nami novi izzivi, tokrat pogojeni z vojno v Ukrajini, podnebno-energetsko krizo in dvigom življenjskih stroškov.

Pandemija nas je spomnila na veliko ranljivost turizma, saj je sektor zabeležil izrazit upad prometa in beg kadrov v druge dejavnosti. Ponovno se je izkazalo, da je turizem dejavnost, ki na vsako spremembo zelo hitro odreagira, a k sreči tudi v zelo kratkem času okreva. Tudi tokrat je bilo okrevanje v krajšem času, kot smo pričakovali, kar pa ne sme biti izgovor, da ne bi vlagali v njegovo odpornost na dolgi rok.

Ob izdatni pomoči Vlade Republike Slovenije je slovenski turizem preživel turbulentno obdobje pandemije. Turizem se je v mnogih pogledih spremenil in prilagodil novim okoliščinam. Pri tem pa se je oprl na ustvarjalnost in inovativnost ljudi, ki delajo za ali v turizmu. Vsi skupaj smo stavili na trajnostni razvoj dejavnosti. To nas je privedlo do temeljitega ponovnega razmisleka o nadaljnjem razvoju turizma - kako popraviti dosedanje napake in odpraviti pomanjkljivosti, kako razvijati bolj odporen, vključujoč turizem, ki bo prijazen do okolja in ljudi.

Skupaj z vami, spoštovani deležniki slovenskega turizma, smo jasno začrtali cilje prihodnjega razvoja turizma. Odločitev je jasna - sledili bomo razvoju trajnostnega turizma z nizkim ogljičnim odtisom in aktivirali bomo vire za ustvarjanje dodane vrednosti za vse – tako za vas zaposlene, kot tudi za goste in lokalno okolje. Odločni smo, da bomo v prihodnje razvijali celoletno turistično ponudbo ter zelene in okolju prijazne turistične produkte. Na tej bomo spodbujali inovativnost in kreativnost turističnih ponudnikov. S sodobnimi tehnologijami bomo pripomogli k dvigu produktivnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Odločno se bomo lotili tudi kadrovske vrzeli v turizmu. Intenzivno bomo iskali dolgoročne rešitve na področju pomanjkanja delovne sile in vemo, kam bomo usmerili naše skupne napore. Začeli bomo pri izboljševanju pogojev dela in dvigovanju ugleda poklica ter izobraževanju kakovostnih sodelavcev – seveda v sodelovanju z vami, delodajalci in izobraževalnimi ustanovami.

V bodoče želimo okrepiti upravljanje turizma na lokalni in destinacijski ravni ter ustvarjati sinergije v panogi in med sektorji, saj je turizem izrazito odvisen od drugih dejavnosti. Želimo združiti moči z vsemi vključenimi resorji in skupno zgraditi odpornejši, privlačnejši ter še bolj trajnosten in vključujoč turizem. Iskreno verjamem, da nam bo s skupnimi močmi to uspelo.

Vsem, ki delate v turizmu, se zahvaljujem za vaše trdo delo, sodelovanje, ustvarjalnost ter nepopustljivost in vztrajnost, kadar je bilo težko. Hvala, da ustvarjate našo skupno turistično zgodbo! Želim, da veste, da lahko računate na mojo podporo in vas pozivam, da nadaljujemo ustvarjanje še boljšega slovenskega turizma za vse.

Iskrene čestitke ob letošnjem svetovnem dnevu turizma.«