Skoči do osrednje vsebine

Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij - PARC

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na današnjem Odboru za gospodarstvo v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt z nazivom Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij – PARC (angleško The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals- PARC). Projekt PARC je namenjen pospeševanju raziskav, izmenjavi znanja in izboljšanju veščin pri ocenjevanju tveganja zaradi kemikalij.

V projekt je vključenih je 200 partnerjev iz 28 držav, ki delujejo na področju raziskav, okolja ali javnega zdravja. Projekt se je začel izvajati 1. 5. 2022, zaključil se bo  30. 4. 2029. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo v tesnem sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji sodelovala v nalogah povezanih z monitoringom okolja in izpostavljenosti okolja kemikalijam. Produkte in nova znanja projekta bo uporabljal pri svojem rednem delu in jih vključeval v svoje izdelke in storitve.

Sedemletni projekt se bo financiral v okviru okvirnega programa Evropske unije "Obzorje Evropa" za obdobje 2021-2027, za financiranje raziskav in inovacij.  Za projekt je namenjenih  400 milijonov evrov. Od tega 50 % financira Evropska unija in 50 % države članice. Za ARSO so v okviru projekta namenjena sredstva v višini 171.531,25 evra, od tega zneska lahko največ 85.765,63 evra financira EU.

Glavni namen projekta je razvoj in implementacija naslednje generacije ocene tveganja zaradi kemikalij, ki vključuje tako zdravje ljudi kot tudi okolje. Zajema vse vidike ocene tveganja zaradi kemikalij: boljše predvidevanje nastajajočih tveganj, boljše upoštevanje kombiniranih tveganj in podporo za konkretno izvajanje novih usmeritev v evropskih javnih politikah za varovanje zdravja in okolja kot odgovor na pomembna vprašanja za zdravje, okolje in pričakovanja državljanov. S tem bo projekt tudi pomagal podpreti EU Strategijo na področju kemikalij za trajnost, s čimer se bo utrla pot ambiciji "ničelnega onesnaževanja", ki je bila napovedana v evropskem zelenem dogovoru.

 Cilji projekta PARC so:

  • nabor novih podatkov, metod in inovativnih orodij;
  • okrepljena mreža, ki združuje deležnike, specializirane za različna znanstvena področja, ki prispevajo k oceni tveganja na zdravje ljudi in okolje;
  • razvoj skupnih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti;
  • okrepljene obstoječe zmogljivosti za raziskave in inovacije ter oblikovane nove interdisciplinarne platforme v Evropi.