Skoči do osrednje vsebine

Med podprtimi Eurostars projekti tudi zagotavljanje kakovostnejše proizvodnje zdravil z uporabo umetne inteligence in reševanje vprašanj energetske učinkovitosti

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je zaključilo z obravnavo vlog prispelih na Javni razpis Eurostars 3 za leto 2022. Na mednarodni del javnega razpisa je prispelo 14 vlog, za sofinanciranje so bili odobreni štirje projekti podjetij Labena d. o. o., Echo d. o. o., Izoelektro d. o. o. in Metronik d. o. o. v skupni vrednosti sofinanciranja 1,1 milijona evrov. Eurostars projekti rešujejo tudi pomembna in zelo aktualna vprašanja.

Javni razpis Eurostars je mednarodni program, v katerem sodeluje 37 držav in predstavlja odlično platformo za internacionalizacijo podjetij. Omogoča jim tudi, da s partnerji sodelujejo v raziskovalno razvojnih projektih, v katerih se razvija znanje in tehnološko napredni projekti najvišje ravni. Cilj programa je tržna usmerjenost novih produktov, postopkov in storitev, kar zagotavlja tudi najvišjo raven dodane vrednosti našega vlaganja v te projekte.

Minister Matjaž Han je ob podpisu sklepov za odobritev sredstev izpostavil: »Z javnim razpisom Eurostars pri podjetjih spodbujamo izvajanje raziskovalno – razvojne dejavnosti in povezovanja na mednarodni ravni. Tako na dolgi rok zagotavljamo višjo konkurenčnost in rast podjetij. Še posebej pa me veseli, da imamo med tokratnimi prejemniki sredstev tudi projekte, ki rešujejo aktualna pomembna vprašanja s področja izdelave zdravil in energetske učinkovitosti. Izboljšave na področju energetske učinkovitosti so v slovenskem gospodarstvu nujno potrebne za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, k čemur pa bodo bistveno pripomogle prav inovativne rešitve. Na MGRT smo v letu 2022 razpisali 45 milijonov evrov sredstev za raziskovalno razvojne projekte s področja krožnega gospodarstva in tudi v novi finančni perspektivi si bomo prizadevali za spodbujanje razvojno-raziskovalnih in inovativnih dejavnosti.«

MGRT je v roku prejelo 14 vlog. Za sofinanciranje slovenskega dela projektov je bilo odobrenih 1,1 milijona evrov sredstev za obdobje  od leta 2022 do leta 2025, s katerimi bo MGRT podprlo štiri projekte, in sicer projekt »Okoljski DNA - prediktivna metoda za nadzor bolezni v gojilnicah rib in akvalkulturi (vzreji rib)« podjetja Labena d.o.o. v višini 297.353 evrov, projekt »Respirometer za izvedbo presejalnih in certifikacijskih testov biološke razgradnje v tleh, sladkovodnih in morskih okoljih« podjetja Echo d.o.o. v višini dobrih 294.359 evrov, projekt »Inteligenten sistem za oddaljen nadzor električnih odvodnikov« podjetja Izoelektro d.o.o. v višini dobrih 299.470 evrov in projekt »Programsko orodje, ki temelji na umetni inteligenci, za sprotno stabilizacijo proizvodnega procesa in pospešeno izdajo proizvedenih zdravil na trg za farmacevtsko industrijo« podjetja Metronik d.o.o. v višini dobrih 208.817 evrov

Z podporo bo podjetje Metronik d.o.o. razvilo inovativno programsko rešitev, ki bo na osnovi zbranih in primerno obdelanih podatkov iz farmacevtske proizvodnje s pomočjo umetne inteligence poskrbela za višjo kakovost proizvedenih zdravil ter dvig procesne, materialne in energetske učinkovitosti. Z njeno pomočjo se bodo ključni procesi v proizvodnji pohitrili, povečala se bo njihova stabilnost ter zmanjšalo število napak oziroma odstopov, s čimer bodo zdravila najvišje možne kakovosti tudi hitreje prišla do ljudi, ki jih potrebujejo.

Podjetje Izoelektro d.o.o. pa bo razvilo nov pametni odvodnik prenapetosti iRAM, ki bo v realnem času meril količino izgubljenega toka in bo z vgrajenimi senzorji in strojnim učenjem prinesel recolucionarno, prelomno tehnologijo v elektroenergetiko. Operaterjem pa bo omogočal načrtovanje vzdrževanja omrežja in natančno lociranje napak v realnem času. Množična uporaba razvitih iRAM pametnih odvodnikov bi lahko pomenila občutno zmanjšanje CO2, preprečevanje požarov, prinesla velike prihranke in zagotovila druge pozitivne vplive za družbo.

Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA 2022, je bil objavljen v Uradnem listu dne 25. 2. 2022. Razpis se izvaja na podlagi mednarodnega postopka, v okviru katerega se izvede ocenjevanje in izbor postopkov.  Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani MGRT.