Skoči do osrednje vsebine

Gospodinjstva, ki bi lahko imela internet, v kolikor ne bi prišlo do denarne kazni zaradi zamude pri sprejemu ZEKom-2

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Na 2. redni seji Državnega zbora bo obravnavan Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). Gre za kompleksen sistemski zakon, s katerim se v slovenski pravni red prenaša EU direktiva s področja elektronskih komunikacij.

S prenosom Direktive 2018/1972/EU Slovenija zamuja od decembra 2020, zato je Evropska komisija že vložila tožbo pred Sodiščem EU, zaradi česar Sloveniji grozi denarna kazen, ki trenutno znaša več kot 800.000 EUR in se z vsakim dnem povečuje za 1.390 EUR. Če bi sodišče v tem času izdalo sodbo, bi kazen znašala kar 6.500 EUR na dan.

Za lažjo predstavo vam na spodnji grafiki želimo prikazati koliko belih lis bi lahko pokrili z nastalo kaznijo. Izračun nam pokaže, da bi s to vrednostjo lahko pokrili bele lise, na primer v območju Bovca.