Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Stojmenova Duh na zasedanju ministrov Mednarodne telekomunikacijske zveze

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh se udeležuje Konference pooblaščenih predstavnikov držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze (International Telecommunication Union – ITU), ki poteka v Bukarešti. Na konferenci je prisotnih več kot 3000 predstavnikov iz 160 držav članic ITU na ravni ministrov, regulatorjev na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, akademskih ustanov in zasebnih družb ter podjetij.

Ministri na ITU Konferenci v Bukarešti
1 / 3

Na današnjem zasedanju ministrov, pristojnih za digitalizacijo, so udeleženci razpravljali o skupnih načelih, vizijah in načrtih za boljšo digitalno prihodnost za sedanje in prihodnje generacije. Cilj vlad je doseči vključujočo digitalno družbo, osredotočeno na človeka in premostiti digitalni razkorak s sodelovanjem vseh deležnikov.

Ministri so sprejeli deklaracijo o boljši digitalni prihodnosti za vse, katere namen je zagotoviti odprt, zanesljiv in varen internet. Zavzeli so se za univerzalni dostop do cenovno dostopnih, visokokakovostnih in varnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki spodbujajo trajnostni razvoj in prispevajo k reševanju podnebne krize. »Za doseganje vključujoče, povezane, trajnostne in varne digitalne družbe je nujno tesno sodelovanje vlad, predstavnikov gospodarstva, akademskega sveta in civilne družbe, ITU pa se mora še bolje povezati z ostalimi mednarodnimi organizacijami na regionalni in svetovni ravni«, so poudarili ministri.

V svojem nastopu je ministrica poudarila pomen enake dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij in digitalnih veščin za uspešno digitalno preobrazbo družbe.

»Digitalna preobrazba pomeni boljše odločanje za naše vlade, boljše storitve za naše državljane in s tem boljšo kakovost življenja. To bo mogoče le, če bomo uporabljali zaupanja vredne tehnologije, če bomo spodbujali povezljivost, krepili sodelovanje in naložbe v projekte digitalne infrastrukture ter če bomo vlagali v ljudi in njihove digitalne spretnosti, tako da nihče ne bo ostal zadaj«, je dejala.

Ob robu konference pa se je ministrica srečala z najvišjimi predstavniki ITU in nekaterih držav članic organizacije.