Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Slovenija je v letu 2022 na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa (European innovation scoreboard – EIS) napredovala za dve mesti in tako zaseda 13. mesto. Dosegli smo 93,5 % povprečja Evropske unije, s čimer se še vedno uvrščamo v skupino držav zmernih inovatork, a se že približujemo skupini močnih inovatork. Položaj smo v primerjavi z 2021 izboljšali za 4,2 %.

Evropska komisija vsako leto na podlagi 32-ih kazalnikov pripravi EIS, ki je dober pokazatelj napredka posameznih držav članic EU in tudi EU kot celote na področju inovativnosti. V Sloveniji smo od lanskega leta močno napredovali glede števila malih in srednje velikih podjetij s poslovno procesnimi ter produktnimi inovacijami in glede dosega širokopasovnega interneta. Izredno močni smo tudi v znanosti, predvsem na področju mednarodnih znanstvenih so-objav.

Slovenija je nadpovprečna na področju uporabe informacijskih tehnologij, še posebej pri številu podjetij, ki svoje zaposlene usposabljajo na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Nad povprečjem EU smo še vedno tudi pri kazalnikih vladne podpore raziskavam in razvoju v gospodarstvu ter zaposlovanja kadrov z znanjem intenzivnih dejavnosti. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han pritrjuje: »Evropski inovacijski indeks je koristno orodje za pripravljavce ukrepov za spodbujanje inovativnosti. Na podlagi kazalnikov namreč dobimo vpogled, na katerih področjih je potrebno okrepiti naše aktivnosti. Zavedamo se, da se z vlaganjem v razvoj in inovacije na eni strani krepi naše gospodarstvo, na drugi strani pa se pomembno prispeva tudi k zelenemu prehodu, zato bomo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi v bodoče podpirali aktivnosti v smeri razvoja in inovacij.«

Celovit pregled Evropskega inovacijskega indeksa (v angleščini) pokaže, da so na vrhu lestvice držav inovatork Švedska, Finska, Danska, Nizozemska in Belgija, v primerjavi z državami tekmicami na globalni ravni pa je EU letos po inovativnosti prehitela Japonsko, medtem kot je vodilna svetovna inovatorka še vedno Južna Koreja. Od leta 2015 je najbolj napredovala Kitajska, ki pa sicer še vedno zaostaja za EU. Več informacij o

Ob tem je želimo poudariti, da je Slovenija napredovala tudi na EU lestvici indeksa digitalizacije gospodarstva in družbe (Digital Economy and Society Index - DESI (v angleščini)). S tem indeksom Evropska komisija namreč od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic EU. Slovenija je v letu 2022 napredovala za dve mesti in je sedaj uvrščena na 11. mesto med 27-imi državami, torej nad povprečjem EU. Uspešni smo predvsem pri integraciji digitalne tehnologije v mala in srednje velika podjetja ter na področju storitev v oblaku in umetni inteligenci.