Skoči do osrednje vsebine

Minister Brežan poudaril nujnost digitalne preobrazbe na področju okolja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence jubilejnega 50. Geodetskega dneva, tradicionalnega strokovnega posveta strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora.

Dogodek z naslovom Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru organizirata Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev (GIZ-GI).

Minister je poudaril je, da je digitalna preobrazba na področju okolja in prostora eden ključnih predpogojev med drugim tudi za doseganje trajnostnih ciljev zelenega dogovora. Obvladovanje podnebnih sprememb in prehod na podnebno nevtralnost je ob pametni rabi digitalnih tehnologij lažje in resnejše, saj prinaša namreč povsem nove načine monitoringa, analize in reševanja prostorskih in okoljskih problemov.

Prav tako je izpostavil, da letošnja tema zadeva v samo srž vladnih prioritet, saj v enem samem naslovu povzema kar tri področja, od katerih je odvisna naša prihodnost, za katero je mar tej vladi.

Digitalizacija in umetna inteligenca lahko s pomočjo zelenih, okolju prijaznih storitev spodbudita nove ideje in razvojne priložnosti. Pametna infrastruktura in skupni podatkovni prostor širijo možnosti krožnemu gospodarstvu, ohranjanju ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter učinkoviti rabi energije.

Ministrstvo za okolje in prostor je že v pretekli finančni perspektivi (2014–2020) vzpostavilo prostorski informacijski sistem in sistem za vodenje katastra nepremičnin ter distribucijsko okolje za prostorske podatke.

Sedaj pa bodo optimizirani tudi procesi prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, ki bodo podlaga za: vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev), pripravo prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranje nepremičnin.

Minister je poudaril, da gre za celovito vizijo digitalne preobrazbe na področjih urejanja prostora, graditve objektov, evidentiranja nepremičnin, varovanja okolja, upravljanja z vodami in ohranjanjem narave. Z njeno realizacijo se bodo bistveno okrepile kapacitete podatkovnih zbirk in storitev ter možnosti njihove uporabe tako za državljane in državljanke kot za javne in poslovne subjekte.

 »Enostavno dostopni in kakovostni digitalni in geolocirani podatki o lokaciji oziroma o prostoru ter o nepremičninah, vodah, okolju in naravi ostajajo vaš pomemben prispevek ne le  k slovenski digitalni podatkovni družbi, temveč kar k družbi pravične prihodnosti. Prepričan sem, da boste izzivom prihodnosti kos,« je na koncu zaključil minister.