Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo bo ponovilo Javni razpis za javno turistično infrastrukturo

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z današnjim dnem razveljavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Prispele vloge namreč bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, da bi z razpisom podprli 35 projektov, kolikor je obvezni mejnik Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Z razpisom namreč ni bila ustrezno postavljena višina maksimalnih sredstev na projekt, zato bi po presoji strokovne skupine podprli le 13 projektov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo razpis ponovilo, a bo ob tem višino sofinanciranja primerno omejilo, da bo mogoče doseči cilje NOO.

Ministrstvo je februarja letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah ter v ta namen razpisalo 10 milijonov evrov. Upravičenci so znotraj tega lahko zaprosili za najmanj 10.000 evrov in največ 2.000.000 evrov pomoči. Skladno z mejniki in cilji, opredeljenimi v NOO za Slovenijo, mora Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru navedenega ukrepa podpreti najmanj 35 investicijskih projektov. Glede na prispete vloge to ni bilo mogoče, zato je ministrstvo razpis razveljavilo.

Na javni razpis je prispelo 65 vlog, od tega jih je 43 izpolnjevalo pogoje za sofinanciranje. Razpoložljiva sredstva bi omogočila sofinanciranje zgolj 13-ih pozitivno ocenjenih projektov, s čimer pa Slovenija ne bi dosegla zadanega cilja sofinanciranja 35-ih projektov. Na javni razpis so upravičenci prijavili predvsem projekte višje vrednosti, zato je že 13 projektov zapolnilo kvoto sredstev, ki so bila na voljo za omenjeni javni razpis. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo tako v najkrajšem možnem času objavilo nov razpis, katerega ključna sprememba bo nižja najvišja možna višina sofinanciranja. S tem bo omogočilo sofinanciranje večjega števila finančno manj obsežnih projektov. 

Ministrstvo je danes o razveljavitvi razpisa obvestilo tudi vse prijavitelje, ki pa se bodo lahko prijavili na nov razpis.