Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov za podporo pobudam za vložitev predloga zakona o spremembah dveh zakonov

Državni zbor Republike Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve obvestil, da je Inštitut 8. marec (v nadaljevanju pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil dve pobudi volivcem.

Pobudi sta sledeči:

  • vložitev Predloga zakona o spremembah Zakona o osnovni šoli in
  • vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani.

Predsednica Državnega zbora je določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudama za začetek postopka za spremembo zakonov, ponedeljek, 5. 9. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa četrtek, 3. 11. 2022.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil gesli, Ministrstvo za notranje zadeve pa je za potrebe evidentiranja podpor k vsaki pobudi ločeno aktiviralo enotne računalniške šifre: 

  • Predlog: Predlog zakona o spremembah Zakona o osnovni šoli, šifra: 963, geslo: BREZPLAČNA KOSILA 1
  • Predlog: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani; šifra: 964, geslo: BREZPLAČNA KOSILA 2

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Diplomatsko konzularnega predstavništva.

Volivec izpolni prvi del obrazca, v rubriko C vpiše šifro ter geslo in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo DKP. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis  potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Diplomatskega konzularnega predstavništva. 

Volivci potrjene obrazce podpore sami pošljejo na naslov pobudnika:

Zavod raziskovalni inštitut 8. marec
p. p. 1717
1101 Ljubljana

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

V času, ko teče rok za zbiranje podpor, morate zagotoviti in upoštevati, da v uradnih prostorih ni dovoljeno vzpodbujati strank za dajanje podpore ter da na vidnem mestu objavite vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore in naslov, kamor volivec pošlje potrjen obrazec podpore.