Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov za podporo za razpis treh zakonodajnih referendumov

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Slovenska demokratska stranka, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložila tri pobude za razpis zakonodajnih referendumov.

Pobude za razpis zakonodajnih referendumov o:

  • Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 22. 6. 2022,
  • Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenije, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 14. 7. 2022,
  • Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 21.7.2022.

Pobude izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

Kot prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevam za razpis zakonodajnih referendumov o vseh treh zakonih je določen četrtek 1. 9. 2022, zadnji petintrideseti dan, pa sreda 5. 10. 2022

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Obrazci in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca so objavljeni v konzularnih navodilih v rubriki volitve in podrubriki Obrazci podpore volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za razpis zakonodajnega referenduma (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo naslednje  enotne računalniške šifre, pobudnik pa določil gesla:

Ad 1. Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, šifra: 952

Geslo: Proti bohotenju birokracije

Ad 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenije, šifra: 953

Geslo: Proti politizaciji RTV

Ad 3. Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, šifra: 954

Geslo: Proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Slovenska demokratska stranka

Trstenjakova ulica 8

1000 Ljubljana