Skoči do osrednje vsebine

Zaključek 5. medvladne konference o sporazumu Združenih narodov o biotski raznovrstnosti odprtega morja

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Slovenija se je udeležila 5. medvladne konference o mednarodnem pravno zavezujočem instrumentu v okviru Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, na kateri so države v času pogajanj dosegle izjemen napredek v večini poglavij bodočega sporazuma.

Pogajanja o mednarodnem pravno zavezujočem instrumentu v okviru Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije (angleško Intergovernmental Conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdictionBBNJ) so prinesla napredek, do sprejetja končnega besedila pa ni prišlo. Države so se odločile, da zasedanje prekinejo ter z njim nadaljujejo v najkrajšem možnem času. Ohraniti je namreč treba trenutni zagon in na podlagi dosežkov tega zasedanja nadaljevati z delom, saj ta sporazum nujno potrebujemo. Države bodo morale poiskati učinkovite kompromise za zaščito tega območja, ki ne pripada posameznim državam, ampak vsem nam.

Slovenija si bo skupaj z drugimi državami članicami EU še naprej prizadevala za dosego univerzalnega in izvršljivega sporazuma, ki bo lahko resnično prispeval k zaščiti morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter krepitvi odpornosti naših oceanov.