Skoči do osrednje vsebine

Na konferenci v New Yorku o Sporazumu za zaščito biotske raznovrstnosti svetovnih oceanov

Slovenija se udeležuje 5. medvladne konference o mednarodnem pravno zavezujočem instrumentu v okviru Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije.

slika dvorane

Na konferenci v New Yorku o Sporazumu za zaščito biotske raznovrstnosti svetovnih oceanov | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

Konferenca poteka od 15. do 26. avgusta 2022 na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Predmet pogajanj je biotska raznovrstnost v odprtem morju izven pristojnosti posameznih držav, ki obsega večino svetovnih oceanov. Sporazum naj bi urejal varstvo biotske raznovrstnosti na teh območjih, predvsem preko zavarovanih območij in območij z upravljalskimi ukrepi ter presojo sprejemljivosti človekovih aktivnosti. Urejal naj bi tudi dostop do morskih genskih virov in pravično delitev koristi, ki bodo izhajale iz njenega izkoriščanja.

Države članice EU so za pogajanja pooblastile Evropsko komisijo, ki mora pogajalske pozicije predhodno stalno usklajevati z državami članicami. Slovenija kot država, ki je zavezana reševanju svetovnih izzivov z multilateralizmom, podpira prizadevanja za čimprejšnji zaključek pogajanj in sklenitev Sporazuma. Od ohranjene biotske raznovrstnosti na oceanih je soodvisen cel svet, zato se znotraj EU Slovenija zavzema za rešitve v Sporazumu, ki vodijo v učinkovito zavarovanje ključnih delov oceanov in varovanje biotske raznovrstnosti v oceanih. Vsa poročila in napovedi priznanih mednarodnih znanstvenih organov opozarjajo na zelo velik upad biotske raznovrstnosti in nujnost čimprejšnje zaustavitve tega upada, k čemur naj bi pomembno prispeval tudi ta Sporazum. Prav tako se zavzemamo za pravično delitev koristi od izkoriščanja biotske raznovrstnosti ter izvajanje raziskovalnih aktivnosti, zlasti neinvazivnih, brez nepotrebnih omejitev.

EU in njene države članice si bodo v okviru pogajanj prizadevale, da se kar najhitreje doseže ambiciozen, učinkovit, vključujoč, pravičen, uravnotežen in v prihodnost usmerjen Sporazum, ki bo zagotavljal potrebno zaščito biotske raznovrstnosti svetovnih oceanov.