Skoči do osrednje vsebine

Izjava vršilca dolžnosti direktorja ob ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

 • Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo

Ob ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo (Urad) objavljamo izjavo mag. Danila Lončariča, vršilca dolžnosti direktorja Urada.

Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo in sicer kot vladna služba skladno s 25. členom Zakona o Vladi Republike Slovenije.

Sedež Urada je na Trgu Leona Štuklja 12 v Mariboru, kjer je bila dne 12. 4. 2022 tudi slovesnost ob uradni otvoritvi.

Ustanovitev Urada je bila posledica prepoznane potrebe, da se soočimo s ključnimi demografskimi izzivi za demografski preporod Republike Slovenije. Poleg vsebinskega vidika, ki smo ga opredelili s sloganom »Slovenija je odločena, da premaga demografsko zimo«, je potrebno izpostaviti tudi vidik decentralizacije državne uprave, ki ga je Vlada Republike Slovenije zasledovala z umestitvijo sedeža Urada v Maribor.

Vsebinski vidik

Kot ključna so opredeljena naslednja področja Urada:

1. Področje demografije:

 • družini, materinstvu, očetovstvu, otrokom in veselju do življenja naklonjena družba;
 • dvig rojstev;
 • skladni regionalni demografski razvoj;
 • ustvarjanje pogojev, da bodo mladi ostali v Sloveniji in vrnitev izseljenih Slovencev v domovino;
 • nadzorovane migracije in integracija.

2. Področje za medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje:

 • varna in dostojna starost;
 • ustvarjalno medgeneracijsko sobivanje, sožitje in dialog.

3. Projektno delo in splošne zadeve.

Poslanstvo Urada v smislu aktualnega dogajanja dojemam na način, da je potrebno demografska vprašanja oziroma demografske spremembe postaviti v ospredje politik v Sloveniji.

Pogumno in vztrajno soočenje z demografskimi izzivi, na področju rojstev, izzivi starajoče se družbe, dostojnega življenja v vseh življenjskih obdobjih in medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja, iskanje in uresničevanje rešitev v sodelovanju z vsemi, ki lahko na tem področju kaj dobrega naredijo, sta vizija in poslanstvo Urada Vlade RS za demografijo.

Demografske izzive v prihodnje (rojstva, dolgoživa družba, nadzorovane migracije) je treba obravnavati celovito, nujno je treba močno okrepiti prepletenost in usklajenost med sektorskimi politikami in nosilci razvoja na različnih ravneh, spodbujati vključujoč dialog in ozaveščanje družbe o demografskih izzivih.

Po moji oceni je ključno vzpostaviti močan družben dialog, s konsenzom o nujnih družbenih spremembah, s katerimi bomo odgovorili na izzive, ki jih prinašajo demografske spremembe in zagotoviti sistemski vir financiranja demografskih ukrepov, oziroma skupaj z deležniki zagotovili podporno okolje s trajnostnimi in stabilnimi ukrepi. Na Uradu smo tem ciljem sledili in z namenom iskanja rešitev za ohranitev kakovost življenja in blaginje ljudi:

 • sprejeli program dela Urada;
 • sprejeli načrt izvajanja pristojnosti Urada;
 • pripravili predlog Odloka za ustanovitev strateškega sveta za področje demografije, ki smo ga poimenovali »Demografski svet«;
 • pripravili izhodišča za usklajevanje ukrepov za dvig rodnosti in demografsko konkurenčno Slovenijo;
 • pripravili pregled kratkoročnih in dolgoročnih projektov Urada Vlade RS za demografijo, za obdobje 2022 – 2029, z ocenjeno vrednostjo 40 milijonov evrov (izhodiščna vrednost za projekte v proračunu Urada za leto 2022 je 400.000 evrov);
 • pripravili predloge lastnih projektov oziroma se vključili v projekte, ki bodo olajšali delo v javni upravi – »Demografsko oko«, Projekt »MOPED« – korak k debirokratizaciji javne uprave, »Demografski kviz«, priprava izhodišč za mednarodno konferenco - »Dan demografije«;
 • pripravili izhodišča za ukrepe in pilotne projekte na področju medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja (ukrepi priprav na upokojitev, ukrepi ob upokojitvi in ukrepi v času trajanja upokojitve s poudarkom na skrbi za starostnike);
 • Državna demografska strategija Slovenije za obdobje 2023 – 2050 – priprava izhodišč ukrepov;
 • se vključili v Medresorsko operativno skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči za Ukrajino;
 • iskali rešitve za demografske izzive v tujini – mednarodni delovni obiski in delovni obiski na območju Republike Slovenije – z občinami, državnimi organi in nevladnimi organizacijami.

Urad je naslavljal teme za vključujoč in trajen dialog z vsemi starostnimi skupinami in organizacijami, ki predstavljajo in zastopajo različne starostne skupine. Z njimi smo sodelovali na našo ali njihovo pobudo.

Sodelovanje Urada v medresorskih delovnih skupinah:

 • Stalna medresorska delovna skupina za zadeve OECD na operativni ravni;
 • Svet za razvoj informatike;
 • Sosvet za tretje življenjsko obdobje;
 • Sosveti Statističnega urada RS;
 • Delovna  skupina za financiranje  ukrepov  za  sprejem  in integracijo ukrajinskih beguncev iz proračuna EU 510-37/2022-561;
 • Medresorska delovna skupina med Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Uradom Vlade Republike Slovenije za demografijo.

Sodelovanje Urada v neformalnih delovnih skupinah:

 • sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije;
 • sodelovanje z nacionalnimi mladinskimi organizacijami.

Za preprečitev negativnih učinkov demografskih sprememb v prihodnje je potrebno k ukrepom pristopiti sistematično; na ta način bomo ublažili napovedi, ki jih predvidevajo demografske projekcije in obrnili trend v pozitivno smer. Demografski izzivi se med državami in regijami razlikujejo, rešitve je potrebno iskati tudi na lokalnih področjih.

Pričakujem, da se bo v prihodnje celotna slovenska politika in družba nasploh začela bolj zavedati, da je demografsko vprašanje eno najbolj ključnih področjih za naš nadaljnji razvoj.

Osebni pogled

Želel bi izpostaviti pomembnost zavedanja, da je življenje največ, kar ljudje lahko imamo. Demografija ni samo ekonomija, je zagotovitev dostojnega življenja za vse generacije, je osnovni gradnik razvoja za vse ostale panoge in vede.

V družbi nasploh bi si želel, da težimo k temu, da ohranjamo kakovost življenja in blaginjo ljudi ter jo poizkušamo dvigniti na višjo raven. Bistvo kar imamo in kje smo nam ne sme postati samoumevno.

 V prihodnje vidim umestitev področja demografije na področje najvišje politične ravni. Le tako bomo izzive, ki so že danes prisotni, uspeli obvladovati s celostnim načrtovanjem, medsektorskim pristopom in implementacijo rešitev v družbi, v kolikor želimo ohranitev slovenskega naroda na ozemlju, kot je sedaj.