Skoči do osrednje vsebine

Vabilo za sodelovanje na Evropskem tednu trajnostnega razvoja

  • Ministrstvo za okolje in prostor
V državah EU bo letos že osmič zapovrstjo od 20. do 26 septembra 2022 (upoštevajo se vsi dogodki od 18. 9. do 8. 10. 2022) potekal Evropski teden trajnostnega razvoja (ETTR), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja.

Vabimo vse, ki v tednu od 18. 9. do 8. 10. 2022 načrtujete dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis pošljete tudi v objavo na vseevropsko platformo evropskega tedna trajnostnega razvoja (v angleščini). 

Platforma oziroma teden trajnostnega razvoja deluje kot okrilje obstoječih nacionalnih tednov trajnostnega razvoja v državah članicah EU in drugih evropskih državah. Za spodbujanje vključevanja in raznolikosti je registracija odprta za vse oblike vladnih agencij, raziskovalnih centrov, izobraževalnih ustanov, muzejev, fundacij, organizacij skupnosti, združenj, podjetij in nevladnih organizacij ter posameznih državljanov in tako naprej. Osrednje merilo za upravičenost do sodelovanja v ETTR je, da predlagani projekt/pobuda obravnava eno ali več razsežnosti trajnostnega razvoja in ni izključno dobičkonosna. To lahko vključuje (vendar ni omejeno na) konference, razstave, tržnice, filmske projekcije, dejavnosti skupnosti, trajnostne poslovne pobude in izobraževalne projekte.

Agenda 2030 na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja; ekonomsko, socialno in okoljsko, in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja. V žarišču procesa Agende 2030 in tudi Evropskega tedna trajnostnega razvoja so  z njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja (v angleščini Sustainable Development Goal-SDG) ključna vprašanja, ki zahtevajo nujno ukrepanje na vseh ravneh in s strani vseh deležnikov. ETTR prispeva k tej ambiciozni, univerzalni in transformativni agendi s spodbujanjem organizacije dejavnosti od spodaj navzgor. ETTR kot tak želi povečati ozaveščenost o Agendi 2030 v Evropi, in lokalne deležnike poziva k dejavnemu sodelovanju s trajnostnim razvojem na splošno in še posebej s cilji trajnostnega razvoja. Seveda pa so dobrodošli vsi dogodki, ki se osredotočajo na kateri koli cilj trajnostnega razvoja.

Za večjo predstavljivost tematskih aktivnosti je vzpostavljena spletna platforma ETTR v angleščini,  na katerem so tudi osnovne informacije o pobudi.

Na platformi Evropskega tedna trajnostnega razvoja lahko prijavite dogodek ali aktivnost (v angleščini). Za večjo prepoznavnost in odmevnost so na voljo tudi promocijska gradiva v slovenščini, in sicer  vabilo, logotip in obvestilo o dogodku.