Skoči do osrednje vsebine

Skoraj 18 milijonov evrov za trajnostno in krožno transformacijo podjetij

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namenjen je podjetjem za celovito strateško trajnostno transformacijo poslovanja ter za izvedbo procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Za razpis je namenjenih skoraj 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog pa je 15. september.

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Če kdaj, potem lahko danes vidimo na lastne oči posledice podnebnih sprememb. Zadnji čas je, da vsak izmed nas naredi korak naprej v smeri trajnostnega načina življenja in dela. Na gospodarskem ministrstvu se tega zelo zavedamo. Naše gospodarstvo na različne načine spodbujamo v trajnostno ter ljudem in okolju prijaznejše delovanje. Zato želimo z razpisom opolnomočiti zagonska, mikro, majhna in srednje velika podjetja za sprejemanje takšnih poslovnih odločitev, ki bistveno prispevajo k zniževanju negativnih vplivov na podnebje in okolje. Pri tem jim s strokovno in finančno podporo pomagamo pri intenzivnem procesu prehoda v krožno gospodarstvo. To je le eden izmed korakov, ki bo slovenskim podjetjem olajšal pot k nizkoogljičnem in krožnem gospodarstvu.«

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija: »Na SPIRIT Slovenja že od leta 2016, ko smo začel  izvajati  program strateške trajnostne transformacije slovenskih podjetij, aktivno pomagamo podjetjem na njihovi poti bolj trajnostnega poslovanja. Doslej se je v naš celovit program vključilo že več kot 70 slovenskih malih in srednje velikih podjetij, ki pravijo, da je program intenziven in zahteven, a prinaša številne pozitivne učinke na vseh področjih poslovanja. Z danes objavljenim razpisom bomo s podporo podjetjem pri trajnostni in krožni poslovni transformaciji nadaljevali, dodatno si želimo vključiti vsaj 200 podjetij.«

Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak sklop se bo izvedel v dveh fazah, A in B.   

Sklop I je namenjen MSP-jem, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, sklop II pa zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih.

Faza A predstavlja zagotovitev individualne strokovne pomoči posameznemu podjetju  v Akademiji strateške trajnostne in krožne transformacije (Akademija TKT). Zajema vključitev posameznega podjetja v proces strateške trajnostne in krožne transformacije.  Pričakovani rezultati te faze so pripravljene trajnostne in krožne poslovne strategije in poslovni modeli ter pripravljen izvedbeni projekt posameznega podjetja, ki se bo prijavil v fazo B. Faza B pa zajema sofinanciranje stroškov izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo, ki bodo bistveno prispevali k uresničevanju postavljenih trajnostnih in krožnih poslovnih strategij podjetij z implementacijo oziroma prehodom v proces krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Do sredstev v fazi B so upravičeni samo prijavitelji, ki so uspešno zaključili fazo A.

Skupna višina sredstev razpisa je 17.972.400 evrov, od tega je za sklop I predvidenih okvirno 14.972.400 evrov, za sklop II pa okvirno 3.000.000 evrov.

Izvajanje aktivnosti v okviru faze A sodi pod okrilje javne agencije SPIRIT Slovenija, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev zunanjih strokovnjakov.  

Prejemniki sredstev prejeto pomoč v fazi A upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije. To pomeni pomoč v višini do 34.770 evrov za sklop I in do 18.300 evrov za sklop II.  

Vrednosti sofinanciranja stroškov izvedbenih projektov na podjetje za fazo B:

  • Sklop I: od 40.000 evrov do 90.000 evrov.
  • Sklop II: od 10.000 evrov do 40.000 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji ali podjetja s sedežem v katerikoli članici EU, vendar s podružnico ustanovljeno v Sloveniji. Upravičena so mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Izključeni so javni zavodi.

Rokov za oddajo vlog za fazo A v obeh sklopih je več, prvi rok za oddajo vlog v sklopu I je 15. 9. 2022, prvi rok za oddajo vlog v sklopu II pa 15. 11. 2022. Roki za oddajo vlog za fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma uspešnega zaključka faze A in bodo natančno opredeljeni v pogodbi za fazo A pri vsakem od prejemnikov.

Na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija so objavljeni vsi roki, razpisna dokumentacija in ostale podrobnosti glede razpisa. 

Javni razpis izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Agencija je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost tudi nosilka Enotne točke za krožno gospodarstvo.