Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 10. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada Republike Slovenije je na 10. redni seji sprejela eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Stališče k predlogu direktive o industrijskih emisijah in odlagališčih odpadkov

Vlada je sprejela stališče Slovenije k predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive o industrijskih emisijah - celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (2010/75/EU) in direktive o odlagališčih odpadkov (1999/31/ES).

Slovenija pri tem izpostavlja zaskrbljenost zaradi povečanega administrativnega bremena kot posledice velikega števila kmetijskih naprav (farm govedi, prašičev in perutnine), ki bodo zaradi občutnega znižanja pragov morale pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Cilj predlagane spremembe direktive je na učinkovit način pomagati pri varovanju ekosistemov in zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi onesnaževanja iz velikih kmetijsko-industrijskih naprav ter in izboljšati odpornost industrije EU na učinke podnebnih sprememb.

Namen predlagane spremembe direktive je spodbuditi korenit kmetijsko-industrijskih prehod na ničelno onesnaževanje z uporabo novih prebojnih tehnologij, s tem pa prispevati k uresničitvi ciljev evropskega zelenega dogovora za doseganje ogljične nevtralnosti, večje energetske učinkovitosti, nestrupenega okolja in krožnega gospodarstva.