Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija razširila seznam invazivnih tujerodnih vrst

 • Ministrstvo za okolje in prostor
Evropska unija vodi seznam „invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo“, za katere morajo države EU sprejeti usklajene ukrepe za preprečevanje njihovega vnosa in širjenja ter za njihovo obvladovanje. Evropska komisija je 12. julija seznam posodobila, dodali so 22 novih vrst.

Za vse vrste, ki so na seznamu Unije, veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. Dovoljenih je le nekaj izjem, ki se nanašajo na posedovanje hišnih živali, prodajo v prehodnem obdobju ter za opravljanje raziskav o invazivnih tujerodnih vrstah ali njihovo ohranjanje ex-situ.

Na seznam so dodane vrste:

 • ameriški črni somič - Ameiurus melas
 • čital - Axis axis
 • Finlaysonova veverica lepotka - Callosciurus finlaysonii
 • severna kačjeglavka - Channa argus
 • rjasti trnavec - Faxonius rusticus
 • zahodna gambuzija - Gambusia affinis
 • vzhodna gambuzia - Gambusia holbrooki  
 • Hakea sericea
 • Koenigia polystachya
 • verigasta smokulja - Lampropeltis getula
 • zlata školjka - Limnoperna fortunei
 • ameriški brancin - Morone americana
 • mrki bulbul - Pycnonotus cafer
 • Rugulopteryx okamurae 
 • Solenopsis geminata
 • Solenopsis invicta
 • Solenopsis richteri
 • Wasmannia auropunctata.

Uvrstitev teh vrst začne veljati od 2. avgusta 2022 dalje.

 Za štiri vrste se uvrstitev začne uporabljati kasneje. Za vrsti navadna krempljičarka Xenopus laevis in ribo Fundulus heteroclitus, ki se uporabljata za znanstvene raziskave, ki se jih ne sme prekiniti, se uvrstitev začne uporabljati od 2. avgusta 2024; glede vrst vodna solata (Pistia stratiotes) in navadni davilec (Celastrus orbiculatus Thunb.) je komisija upoštevala, da so nekateri pridelovalci investirali v dolgoročne naložbe, zato se uvrstitev za vodno solato začne uporabljati od 2. avgusta 2024, za navadni davilec pa od 2. avgusta 2027.

Več: Izvedbena uredba Komisije EU ) 2022/1203 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo