Skoči do osrednje vsebine

Minister Han na neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost za več vlaganj v razvoj

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je včeraj prispel v Prago, kjer se udeležuje neformalnega zasedanja Sveta za konkurenčnost na temo zapiranja inovacijske vrzeli za povečanje dodane vrednosti EU industrije. Minister je se je ob tem med drugim srečal tudi s češkim ministrom za industrijo in trgovino Jozefom Sikelo in luksemburškim ministrom za gospodarstvo Franzom Fayotom.

minister na fotografiji s štirimi sodelavci

Minister Han z ekipo na neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost

1 / 2

Minister Han je v okviru neformalnega zasedanja ministrov za konkurenčnost na plenarnem zasedanju razpravljal o načinih vključevanja panog iz regij z nižjo stopnjo inovativnosti v nove evropske in globalne vrednostne verige. Ker te nastajajo v kontekstu gospodarske transformacije, so se ministri osredotočali na vprašanje, kako najbolje izkoristiti enotni trg za povečanje dodane vrednosti industrije EU po regijah. Minister Han je poudaril, da za visoko raven inovacijske uspešnosti »potrebujemo ustrezen nivo javnih in zasebnih naložb v izobraževanje, raziskave in razvoj spretnosti. Potrebujemo tudi učinkovita partnerstva za inovacije med podjetji in z akademskim svetom, predvsem pa je nujno potrebno inovacijam zagotoviti prijazno poslovno okolje, vključno z močno digitalno infrastrukturo in ustreznimi spretnosti.« Minister je dejal, da morajo podjetja pospešiti vlaganja v svoje zaposlene in v infrastrukturo, država pa jim mora pri tem nuditi ustrezno podporo: »Pomagati jim moramo s spodbudami na področju kadrov, pospeševanja inovacij in povezovanja z institucijami znanja.«

Minister Han je v sklopu neformalnega srečanja sodeloval tudi v pogovorih na temo 'Podjetja v regijah z zaostankom inovacij in dvojni prehod'. Poudarek razprave je bil dan zelenemu in digitalnemu prehodu, ki sta ključna izziva EU v okviru okrevanja in graditve odpornosti po pandemiji ter v luči novih kriz, ki vplivajo na evropsko gospodarstvo in državljane. Tam je dejal, da je za pospešitev dvojnega prehoda nujna preučitev prilagoditve okvira financiranja EU in državnih pomoči ter izpostavil pomen delujočega notranjega trga za uspešen dvojni prehod: »Delujoč trg lahko olajša prevzemanje tehnologij dvojnega prehoda s strani podjetij, zato morajo biti naši ukrepi za krepitev notranjega trga usmerjeni v odstranjevanje obstoječih in preprečevanje nastajanja novih ovir.« Minister Han je poudaril, da moramo »podjetja spodbujati k čezmejnem delovanju, zlasti regijskemu sodelovanju na področju prostega pretoka blaga in storitev«.

Ob robu neformalnega srečanja se je minister Han sestal s češkim ministrom za industrijo in trgovino Jozefom Sikelo in luksemburškim ministrom za gospodarstvo Franzem Fayotom, kjer se je zavzel za krepitev enotnega trga in gospodarskega sodelovanja z obema državama. S sogovornikoma je izmenjal poglede reševanje aktualnih izzivov evropskega gospodarstva, med katerimi so draginja, cene energentov in vprašanje zemeljskega plina.