Skoči do osrednje vsebine

Ministrska konferenca v Haagu o zagotavljanju odgovornosti v Ukrajini

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Državni sekretar Marko Štucin se je v Haagu udeležil ministrske konference o zagotavljanju odgovornosti v Ukrajini (angleško Ukraine Accountability Conference - UAC). Na konferenci je bila sprejeta politična deklaracija, s katero so države zagotovile nadaljnjo podporo v prizadevanjih za zagotavljanje odgovornosti za storjena mednarodna kazniva dejanja v Ukrajini.
dvorana, udeleženci med njimi državni sekretar Štucin sedijo, poslušajo

Državni sekretar Štucin se je udeležil ministrske konference o zagotavljanju odgovornosti v Ukrajini | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Države so na konferenci obravnavale možnosti za okrepitev usklajenosti delovanja vseh deležnikov in načela komplementarnosti pri zagotavljanju odgovornosti za mednarodna kazniva dejanja v Ukrajini, usklajenost prizadevanj za zagotavljanje dokazov za prihodnje sodne postopke ter osredotočanje na žrtve mednarodnih kaznivih dejanj, s poudarkom na pregonu spolnih kaznivih dejanj in viktimizaciji otrok.

Države so sprejele politično deklaracijo v podporo nadaljnjim prizadevanjem za zagotavljanje odgovornosti za storjena mednarodna kazniva dejanja v Ukrajini. Deklaracija vsebuje ključna načela, dogovor o usklajevalmi skupini za dialog ter prednostnih področjih za nadaljnje ukrepe in delovanje v podporo prizadevanjem za zagotavljanje odgovornosti v Ukrajini.

Področje mednarodnega kazenskega pravosodja sodi med prioritetna področja slovenske zunanje politike. Skladno s to usmeritvijo je Republika Slovenija podprla delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča ter ostalih vzpostavljenih mehanizmov za zagotavljanje odgovornosti storilcev najhujših mednarodnih kaznivih dejanja v Ukrajini.

Konferenco je organiziralo tožilstvo Mednarodnega kazenskega sodišča, Nizozemska in Evropska komisija z namenom okrepitve usklajevanja prizadevanj za zagotavljanje odgovornosti za mednarodna kazniva dejanja, ki so bila storjena v Ukrajini.