Skoči do osrednje vsebine

Najava javnega razpisa: »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na JRO« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost , komponente C3 K1 RRI- raziskave, razvoj in inovacije

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport najavlja objavo javnega razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na JRO« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost , komponente C3 K1 RRI- raziskave, razvoj in inovacije, ki bo predvidoma objavljen v tednu med 25.7.2022 in 29.7.2022.

Logotip ukrepa NextGenerationEu z modro zastavo evropske unije

Logotip NextGeneration EU

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport najavlja, da bo javni razpis »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na JRO« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost , komponente C3 K1 RRI- raziskave, razvoj in inovacije z vso pripadajočo dokumentacijo predvidoma objavljen v tednu med 25.7.2022 in 29.7.2022. 

Ob upoštevanju navedenega roka objave, nameravamo rok za prijavo projektov določiti v drugem tednu septembra (12.9 ali 13.9.2022). Na takšen način bi zagotovili, da bi bil javni razpis odprt skoraj mesec in pol, da potencialnim prijaviteljem omogočimo čas za ustrezno pripravo projektnih prijav (vlog).

Ob tem naj za lažjo usmeritev in pripravo na strani potencialnih prijaviteljev na kratko navedemo še nekaj glavnih elementov javnega razpisa, ki so znani že v tem trenutku (kljub temu naj opozorimo, da so lahko še predmet nadaljnjih sprememb):

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podpreti aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: JRO). Z javnim razpisom želi ministrstvo kadrovsko okrepiti projektne pisarne na JRO za izvajanje aktivnosti povezanimi s prijavami na razpise centraliziranih programov EU, mreženja partnerjev, izmenjave znanj in dobrih praks, prenos dobrih praks iz in v Slovenijo ter na takšen način okrepiti usposobljenost podpornega okolja za delovanje.

V okviru javnega razpisa bomo sofinancirali zaposlitve v okviru projektih pisarn na JRO oziroma zaposlitve oseb, ki so zadolžene za projektne aktivnosti JRO ter zagotovili sredstva za izvedbo aktivnosti, ki bodo prispevali k boljši usposobljenosti JRO za prijavo na razpise centraliziranih programov EU, krepili sposobnosti vodenja projektnih konzorcijev, mreženja s potencialnimi partnerji ter prenosa dobrih praks v nacionalnem in evropskem okviru (mreženja, usposabljanja, prenos znanja, pomoč pri pripravi projektov in podobne aktivnosti).

Prijava in podpis pogodbe

V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi eden od konzorcijskih partnerjev (prijavitelj), ki je zastopnik in koordinator konzorcija. V primeru izbora bo ministrstvo z vsemi partnerji (konzorcija) projekta podpisalo večpartitno pogodbo.

Sodelovanje na razpisu

Na razpisu lahko sodeluje konzorcij z najmanj tremi partnerji, podprli bomo 4-5 konzorcijev. 

Poenostavljene oblike stroškov

Ministrstvo bo v okviru JR predvidelo uporabo poenostavljenih oblik stroškov in sicer "Standardno lestvico stroška na enoto za stroške dela, ki jo boste prijavitelji izračunali sami glede na potrebe delovnih mest. Za namene določanja stroškov za osebje, ki se nanašajo na izvajanje operacije, se lahko mesečna postavka, ki se uporablja, izračuna tako, da se zadnji evidentirani polletni bruto stroški za zaposlene delijo s 6. Navodila za izračun standardnega stroška na enoto (SSE) in obrazec Standardni strošek na enoto za izračun mesečne postavke bodo del razpisne dokumentacije. V okviru ostalih sofinanciranih aktivnosti se predvideva uporabo pavšalnih zneskov, ki jih boste definirali prijavitelji sami ob upoštevanju, da bodo morali izračuni temeljiti in biti podprti z ustreznimi verodostojnimi dokumenti in dokazili.

Upravičenost stroškov

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale z dnem podpisa pogodbe. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) za te stroške je od dneva podpisa pogodbe do dne 31. 8. 2026 (analogno s projekti, ki so financirani iz Evropske kohezijske politike).

Standardna lestvica stroškov

Skladno z dosedanjimi dogovori bo "Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela se določi na podlagi 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 in Finančnega priročnika NOO. Za namene določanja stroškov za osebje, ki se nanašajo na izvajanje operacije, se lahko mesečna postavka, ki se uporablja, izračuna tako, da se zadnji evidentirani polletni bruto stroški za zaposlene delijo s 6. Navodila za izračun standardnega stroška na enoto (SSE) in obrazec Standardni strošek na enoto za izračun mesečne postavke so del razpisne dokumentacije."

Analiza stanja

V okviru prijave bomo od posameznih prijaviteljev pričakovali tudi pripravo analize stanja in strategije ta okrepitev podpornega okolja, ki bo  zajemala tudi predvidene (celovito zaokrožene) aktivnosti (tako imenovane dogodke), ki se bodo financirale iz naslova javnega razpisa.  

Kontaktni podatki in ločen elektronski naslov

Za namene neposredne komunikacije ob objavi javnega razpisa in v času izvajanja projektov bomo vzpostavili poseben elektronski naslov, ki bo namenjen izključno komunikaciji za namene javnega razpisa. Podatke o elektronskem naslovu bomo objavili, takoj ko bo vzpostavljen.