Skoči do osrednje vsebine

Na prvem svetu za okolje ministra Brežana dosegli dogovor o zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je prvič udeležil zasedanja sveta za okolje. Ministri so se dogovorili o splošnem pristopu za vse zakonodajne akte v okviru svežnja Pripravljeni na 55 (angleško Fit for 55), ki se obravnavajo v okviru sveta za okolje (sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (angleško Emissions Trading System- ETS); delitev bremen (angleško Effort Sharing Regulation-ESR); CO2 standardi za vozila; raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo (angleško Land Use, Land-Use Change and Forestry -LULUCF); socialni sklad za podnebje).

Zakonodajni paket Pripravljeni na 55

Na osnovi današnjega dogovora bo naslednje češko predsedstvo Svetu EU začelo pogajanja z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku. Ministri so sprejeli tudi splošni pristop glede predloga uredbe o omogočanju dostopnosti nekaterih primarnih in drugih proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov.

Minister Brežan je poudaril, da predlog ukrepov zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55« ustrezno naslavlja podnebne izzive in zeleni prehod. Sveženj je pomemben element pri soočanju z izzivi obstoječe energetske krize ter prispeva k večji samozadostnosti EU pri oskrbi z energijo. »Prav tako menim, da je treba na zakonodajni paket gledati kot na celoto, kot to izhaja iz kompromisnih rešitev pri doseganja končnega dogovora. V pogajanjih nam je uspelo, da je Slovenija postala upravičenka do sredstev iz Sklada za modernizacijo. Približno 300 milijonov evrov bo predvidoma na voljo za modernizacijo energetskega sistema.« Na podlagi današnjega dogovora se bodo lahko začela pogajanja z Evropskim parlamentom.

S tem svežnjem se uvaja se nov steber trgovanja z emisijami (ETS) za cestni promet in stavbe, ter za pomorski promet, okrepilo pa se bo tudi delovanje že obstoječega sistema ETS, vključno z ETS  za letalski promet. Oblikovan je poseben Socialni sklad za podnebje za premagovanje socialnih izzivov, s katerimi bodo posledično soočeni državljani.

Zvišujejo se nacionalni cilji za prizadevanja držav članic v ne-ETS sektorjih (odpadki, kmetijstvo, stavbe, promet, manjši gospodarski obrati) v uredbi za delitev bremen (ESR). V uredbi o LULUCF pa se določajo cilji za ponore na EU in nacionalni ravni,  uvajajo se strožji standardi za CO2 izpuste za osebna in lahka gospodarska vozila.

Uredba o deforestaciji

Ministri so sprejeli tudi splošni pristop (v angleščini) glede uredbe o omogočanju dostopnosti nekaterih primarnih in drugih proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov.

Pomembno je, da kompromisni predlog vključuje poenostavitve za fizične osebe in mikropodjetja. Prav tako je pomembno, da so se v uredbi oblikovale rešitve za manjše zaokroževanje kmetijskih površin in upoštevanje specifike kmetijskih površin v zaraščanju.

Cilj je povečati povpraševanje EU po proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov, ter trgovino z njimi. Zato uredba prepoveduje dajanje zadevnih proizvodov na trg EU, ki ne bi bili skladni z določbami te uredbe in ki niso »brez krčitev«. S predlogom uredbe se nadomešča obstoječa Uredba o lesu, obenem pa širi na večje število blaga - poleg lesa, še palmovo olje, kakav, kava, soja in govedina - in proizvodov, poleg »legalnosti« pa zahteva izpolnjevanje kriterijev v t.i. »brez krčitev gozda«.

Pošiljke odpadkov

Francosko predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku  pri pogajanjih o predlogu uredbe o pošiljkah odpadkov. Osrednji cilj uredbe je bolje zaščititi okolje in javno zdravje pred vplivom nezakonitih čezmejnih pošiljk odpadkov.

Z uredbo bo tako olajšano pošiljanje odpadkov znotraj EU za recikliranje in obnovo, ter strožje zahteve za izvoz odpadkov izven EU. Zelo pomembna je tudi vzpostavitev enotnega elektronskega sistema v okviru EU.

Bilateralno srečanje s komisarjem in avstrijsko ministrico

Ob robu zasedanja se je minister Brežan sestal z evropskim komisarjem za okolje, oceane in ribištvo, Virginijusom Sinkevičijusem. Govorila sta o prioritetah na področju okolja: uredbi o baterijah, pošiljkah odpadkov in industrijskih emisijah ter novem predlogu uredbe Komisije o obnovi narave. Dotaknila sta se tudi odprtih primerih slovenskih kršitev prava EU. Minister se je sestal tudi z avstrijsko zvezno ministrico za podnebje, okolje, energijo promet, inovacije in tehnologijo, Leonore Gewessler. Z ministrico sta potrdila dobro sodelovanje in izmenjala informacije glede predsedovanja Alpski konvenciji, ki ga Slovenija prevzema oktobra letos.

Več informacij o zasedanju na spletu Sveta EU v (angleščini)

Fotografije in video posnetki iz zasedanja