Skoči do osrednje vsebine

Prva seja Strateškega sveta za zunanjo politiko v novi sestavi namenjena razpravi o vojni v Ukrajini

V Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije se je na prvi seji sestal Strateški svet za zunanjo politiko v novi sestavi, ki ga vodi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Člani sveta so razpravljali o aktualnih zunanjepolitičnih temah, v razpravi o vojni v Ukrajini pa so se jim pridružili povabljeni gosti, in sicer avtorji javnih pisem o Ukrajini.

Ministrica Fajon je pozdravila člane nove sestave Strateškega sveta za zunanjo politiko, ki bo imel v luči spreminjajočih se geopolitičnih razmerij v svetu pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnjih aktivnosti in angažmaja Slovenije v mednarodnih odnosih. "Želim si, da bi oblikovanje politik temeljilo na strateškem razmisleku in da bi odločitve sprejemali v sodelovanju s stroko in na vključujoč, demokratičen način," je v uvodu poudarila ministrica.

Vojna v Ukrajini in njene posledice bodo še dolgo krojile zunanjo politiko. Razprava o Ukrajini se je zato osredotočila na vprašanja o tem, na kakšen način in v kolikšnem obsegu naj se Slovenija osredotoči pri pomoči Ukrajini. Ministrica Fajon je ponovno poudarila, da Slovenija najostreje obsoja rusko agresijo na Ukrajino, še posebej številne napade na civilno prebivalstvo in infrastrukturo. Člani sveta in gosti so razpravljali o javnih pismih glede slovenskega odnosa do vojne v Ukrajini. Strinjali so se, da so pisma odraz zaskrbljenosti ljudi in da moramo iskati skupne poti glede prihodnjega ravnanja Slovenije. "Takšna javna pisma ne smejo biti poligon za delitev slovenske javnosti, ampak podlaga za vključevanje civilne družbe v razpravo o pomembnih zunanjepolitičnih odločitvah Slovenije. Vsakdo mora imeti možnost izraziti mnenje, ne da bi bil ob tem etiketiran," je med drugim povedala ministrica.

Ministrica Fajon je poudarila, da bo Slovenija še naprej pomagala Ukrajini na vseh mogočih področjih, tako v obliki humanitarne pomoči in pri obnovi države, kot pri štipendiranju ukrajinskih beguncev. Pomoč v obliki orožja pa za Slovenijo ne sme biti prioriteta, saj zgolj z orožjem ne bo mogoče doseči miru. "Veseli me, da smo imeli priložnost soočiti svoja stališča v tej zelo koristni razpravi. Četudi ponekod različna, pa se strinjamo, da si mora Slovenija prizadevati in dajati pobude za iskanje diplomatskih in kompromisnih rešitev. Samo Ukrajina lahko odloča o nadaljnjem procesu in o tem, kaj je zanjo zmaga oziroma sprejemljiv kompromis v tej vojni. Vloga Slovenije in EU pri tem pa je, da ji na tej poti nudita vso ustrezno podporo," je poudarila ministrica, ki se zaveda, da je ob tem nujen tudi dialog z Moskvo. Pojasnila je še, da je pridobitev statusa kandidatke za EU pomemben signal za Ukrajino in da pri tem Slovenija ne bo pozabila na spodbujanje širitvenega procesa na države Zahodnega Balkana, saj je to obojestranski strateški interes.

Člani Strateškega sveta v novi sestavi so: Predrag Bakovič, dr. Smiljana Knez, Ivo Vajgl, Roman Kirn, prof. dr. Ljubica Jelušič, doc. dr. Uroš Svete, Jože Colarič, dr. Lučka Kajfež Bogataj, Sandi Češko, prof. dr. Vasilka Sancin, dr. Sabina Kajnč Lange, Dragoljuba Benčina, izr. prof. dr. Boštjan Udovič, Vojko Volk in prof. dr. Zlatko Šabič.

Stalnim članom Strateškega sveta so se v razpravi o Ukrajini pridružili gosti: dr. Spomenka Hribar, dr. Bojko Bučar, dr. Iztok Šori, Dejan Steinbuch in Emil Milan Pintar.