Skoči do osrednje vsebine

Šolske počitnice so pred vrati

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zadnji dan pouka v šolskem letu 2021/2022 je 24. junija, nato bodo nastopile počitnice za 191.984 učenk in učencev v 450 javnih matičnih šolah s 315 podružnicami, od tega je 776 učenk in učencev z začasno zaščito iz Ukrajine.

Zadnji dan pouka je tudi za 3426 učenk in učencev v 28 osnovnih šolah (OŠ) s prilagojenim programom in 20 enotah s takim programom, ki delujejo v okviru matičnih osnovnih šol, ter za 979 učenk in učencev v 15 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Sedem zasebnih osnovnih šol je v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo 1908 učenk in učencev. Glasbene šole, 54 javnih in 14 zasebnih, je obiskovalo 26.106 učenk in učencev, od tega 1840 v zasebnih glasbenih šolah. Kar 82 odstotkov jih je obiskovalo pouk instrumentov, ostali pa plesno pripravnico, sodobni ples in balet. Pri pouku instrumenta je največ učencev obiskovalo pouk klavirja in kitare, najmanj pa pouk fagota in tamburice. 

Zadnji šolski dan je tudi za 75.786 dijakinj in dijakov. Vseh javnih srednješolskih zavodov je 111, srednješolske izobraževalne programe je izvajalo 141 srednjih šol (v to številko so vključene vse enote šolskih centrov), 6 zavodov za posebne potrebe in 6 zasebnih zavodov.

V tekočem šolskem letu 2021/2022 je bilo v srednješolske izobraževalne programe skupno vpisanih 75.786 dijakov, od tega 1129 v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 12.279 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 31.678 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 26.410 v gimnazijskih programih, 3.966 v programih poklicno tehniškega izobraževanja, 109 dijakov v programih poklicnih tečajev in 215 v programu maturitetni tečaj. 

Tudi šolsko leto 2021/2022 ni bilo povsem običajno. Še vedno so ga zaznamovali zdravstveni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, od marca 2022 dalje pa tudi vključevanje večjega števila ukrajinskih otrok, ki so pridobili status zaščitene osebe, predvsem v osnovne šole. 

In še podatki s področja predšolske vzgoje. Na dan 13. 6. 2022 je bilo v vrtce (javne in zasebne)  vključenih 91.834 otrok. V Sloveniji imamo 108 javnih samostojnih vrtcev, 207 vrtcev pri šoli in 97 zasebnih vrtcev. Vključevanje otrok v vrtce poteka celo šolsko leto. Delež vključenosti otrok v vrtce v Republiki Sloveniji znaša 82,5 odstotka.


Šolsko leto 2022/2023

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že pogledujemo v novo šolsko leto, ki se bo začelo 1. septembra 2022. Predvidevanja za šolsko leto 2022/2023 glede števila učencev so naslednja:

 • v programe osnovne šole bo predvidoma vključeno 195.400 učenk in učencev, ki bodo razporejeni v okoli 9.580 oddelkov. Razlika v primerjavi s šolskim letom 2021/2022 znaša 3452 učencev oziroma okoli 60-70 oddelkov. Povečanje gre na račun večjega števila vključenih prvošolcev. Teh bo več kot bo zaključilo osnovno šolo devetošolcev, povečanje pa gre tudi na račun vključevanja učencev priseljencev.
 • Sedem zasebnih osnovnih šol bo obiskovalo nekoliko več učenk in učencev, ocenjujemo da do dva tisoč.
 • Nespremenjeno ostaja število osnovnih šol, ki bodo izvajale prilagojen osnovnošolski program (28), nespremenjeno bo tudi število enot (20), ki bodo izvajale prilagojen osnovnošolski program v okviru osnovne šole.
 • Povečalo se bo tudi število učencev, ki bodo nameščeni v 15 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Povečanje števila učencev predvidevamo tudi v obeh javnih osnovnih šolah, ki izvajajo osnovnošolski program v angleškem jeziku. V Evropsko šolo bo glede na zadnje podatke in trende vključeno 180 do 190 učenk in učencev, v oddelke mednarodnega programa (IB) OŠ Danile Kumar v Ljubljani pa okoli 160. 

Število javnih in zasebnih glasbenih šol se ne bo povečalo. Bomo pa nadaljevali z lansko leto sprejetim dogovorom, da se v naslednjih letih postopoma dovoljuje dodatni vpis v glasbenih šolah, ki ne dosegajo slovenskega povprečja vključenosti osnovnošolskih otrok v glasbeno šolo. Povprečna vrednost vključitve na državnem nivoju znaša 12,3 %. V šolskem letu 2022/2023 bo odobren dodatni vpis za 309 učenk in učencev, oziroma 17,6 dodatnih oddelkov. Glasbene šole bodo imele možnost vpisa za 26.515 učenk in učencev.

Za šolsko leto 2022/2023 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ne predvidevamo vsebinsko konceptualnih sprememb. Predvidevamo pa, da bomo osnovnim šolam olajšali njihovo delo z uveljavljanjem Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki predvideva, da lahko šole tudi v novem šolskem letu dodatno zaposlujejo svetovalne delavce, ki bodo pomagali učencem odpravljati psihosomatske in učne težave zaradi bolezni covid-19 in daljše odsotnosti od pouka. Sklep je že v veljavi, dodatno je možno še zaposliti 110 svetovalnih delavk in delavcev.

Vse šolsko leto bodo potekale aktivnosti za spremembo Zakona o osnovni šoli. V pripravo sprememb bodo vključeni strokovnjaki in praktiki. Načrtujemo obsežno razpravo s posameznimi strokovnimi skupinami, kakor tudi s sindikati, združenjem učiteljev in ravnateljskimi združenji.

V prihodnjem šolskem letu 2022/2023 pričakujemo okrog 79.000 vseh srednješolcev. Novosti v prihodnjem šolskem letu niso predvidene. Se bodo pa z novim šolskim letom na nekaterih srednjih šolah pričeli izvajati novi programi, in sicer:

Izobraževalni programi nižjega poklicnega izobraževanja:

 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi na Srednji šola za gostinstvo in turizem Maribor,
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV) in Pomočnik v tehnoloških procesih (DV) na Dvojezični srednji šoli Lendava; Izobraževalna programa srednjega poklicnega izobraževanja:
 • Izdelovalec oblačil in Grafični operater na Srednji šoli za oblikovanje Maribor; Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja:
 • Tehnik računalništva na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje,
 • Predšolska vzgoja na Šolskem centru Postojna,• Gastronomija in turizem na Šolskem centru Nova Gorica, Biotehniški šoli,
 • Tehnik elektronskih komunikacij na Prometni šoli Maribor,
 • Tehnik oblikovanja na Šolskem centru Ptuj, Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo (namesto dosedanjega programa Aranžerski tehnik); Izobraževalni program poklicnega tečaja (PT):
 • Gastronomija in turizem (PT) na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Izobraževalni programi gimnazijskega izobraževanja:
 • Tehniška gimnazija na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
 • Gimnazija na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana,
 • Gimnazija – športni oddelek na Šolskem centru Rogaška Slatina; Izobraževalni programi poklicno-tehniškega izobraževanja:
 • Avtoservisni tehnik (PTI) na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
 • Frizerski tehnik (PTI) (nov izobraževalni program) na Srednji frizerski šoli Ljubljana, Srednji šoli za oblikovanje Maribor, Šolskem centru Celje, Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, Šolskem centru Kranj, Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, ter na Šolskem centru Krško-Sevnica, Srednji šoli Sevnica.

Tudi z naslednjim šolskim letom 2022/2023 se bodo lahko dijakinje in dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Mreža vajeniških šol se z naslednjim šolskim letom bistveno ne spreminja. Nabor programov, ki se na nekaterih šolah lahko izvajajo tako v šolski kot vajeniški obliki, ostaja povsem enak kot lani. V mreži je trenutno 14 vajeniških programov. Z razpisom za vpis v šolsko leto 2022/2023 pa se je le rahlo spremenila mreža šol, ki izvajajo programe tudi v vajeniški obliki, in sicer smo program Avtokaroserist v vajeniški obliki v naslednjem šolskem letu 2022/2023 razpisali še na Šolskem centru Nova Gorica, Strojni, prometni in lesarski šoli, program Mehatronik operater pa tudi še na Šolskem centru Kranj, Srednji tehniški šoli. Šolski center Velenje pa programa Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar naslednje šolsko leto ne bo več izvajal v vajeniški obliki. 

Veselje otrok ob zaključku šolskega leta.

Zadnji dan pouka v šolskem letu 2021/2022 je 24. junija. | Avtor Shutterstock.com