Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 5. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada Republike Slovenije je na 5. redni seji sprejela dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Odgovor vlade zaradi neizpolnjevanja Slovenije iz obveznosti direktive za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktvnimi odpadki 

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 9. člena in točk (b), (f), (g), (h) ter (i) prvega odstavka 12. člena Direktive Sveta 2011/70/Euratom 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. V odgovoru je pojasnjeno, da je Slovenija Evropski Komisiji posredovala osnutek Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023 – 2032, ki poleg vseh ostalih vsebin, potrebnih za usklajenost z zahtevami navedene direktive, naslavlja in odpravlja tudi vse očitke Komisije glede neskladnosti veljavnega nacionalnega programa. Osnutek resolucije je pogledala tudi Misija ARTEMIS (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management – ARTEMIS). Namen pregledovalne misije ARTEMIS je zagotoviti neodvisen mednarodni pregled nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Resolucija bo sprejeta predvidoma konec tega leta.

Imenovanje direktorja Geodetskega inštituta Slovenije

Vlada je podala soglasje k  ponovnemu imenovanju Milana Brajnika za direktorja Geodetskega inštituta (GIS) Slovenije za mandatno dobo štirih  let, in sicer od 1.7. 2022 do 30. 6. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Milan Brajnik, univerzitetni diplomirani inženir geodezije, je tudi trenutno direktor GIS.