Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Papič v Bruslju o pomenu povezovanja inovacij z izobraževanjem

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič se je danes v Bruslju udeležil Vrha o izobraževanju in inovacijah. Gre za dogodek, ki ga organizira Evropska komisija na pobudo komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariye Gabriel.

Gre za dogodek, ki ga organizira Evropska komisija na pobudo komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariye Gabriel.

Vrh je povezal inovatorje z različnih področij z visokošolskimi ustanovami in šolami. Cilj vrha je bil spodbuditi ustvarjalne razprave in pripraviti konkretne predloge za izvajanje z inovacijami povezanih ukrepov iz evropske strategije za univerze, ki je bila predstavljena januarja 2022, ter pobud o spodbujanju talentov v okviru prihodnjega Sporočila o inovacijski agendi, ki ga pripravlja Evropska komisija.

Komisarka Gabriel je dejala, da je potrebno umestiti več inovacij v izobraževalne procese. Proglasila je mrežo evropskih inovativnih visokošolskih ustanov ter napovedala Inovacijsko agendo, ki bo objavljena v začetka julija. Izpostavila je še Evropski inovacijski svet in Evropski inštitut za tehnologijo in inovacije kot podlago za nove razvojne strategije. Današnji Izobraževalni in inovacijski vrh vidi kot odličen začetek za nadgradnjo obstoječih povezav in kot prostor za izmenjavo različnih pogledov in vizij.

V uvodnem panelu je udeleženke in udeležence nagovoril tudi minister dr. Igor Papič, ki so ga k uvodni besedi povabili zaradi njegove edinstvene poti od rektorja univerze do predsednika transnacionalnega zavezništva evropskih univerz ter do ministra za izobraževanje, znanost in šport.

Minister dr. Papič se je komisarki Gabriel zahvalil za odlično idejo ter organizacijo prvega Izobraževalnega in inovacijskega vrha, ki odraža aktualno potrebo po povezavi inovacij z izobraževanjem.

Minister dr. Papič je izpostavil pomembnost povezovanja tehnološkega razvoja z vključevanjem področij kot so ekonomija, družboslovne in humanistične vede, saj bo to omogočalo graditi družbo znanja 5.0, ki predstavlja tesno sodelovanje poslovnega, akademskega, raziskovalnega in inovacijskega prostora. Konkretno izvedbo teh povezav vidi v spodbujanju velikih demonstracijskih projektov s katerimi bomo izvedli zeleni in digitalni prehod.

Udeleženke in udeleženci foruma so se strinjali, da povezovanje izobraževanja in inovaciji omogoča povezovanje ekosistemov držav članic, gospodarstva in družbe ter s tem krepi tudi evropsko identiteto in povezave.